บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริการที่มีคุณภาพ

GOOD REASONS TO CHOOSE US

internship_ฝึกงานต่างประเทศ

อันดับ 1 ในไทย ได้รับความไว้วางใจ

จากสถาบันการศึกษา สถานประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ในการดำเนินการมากกว่า 20 ปี

บริการแบบ Premium

ในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง

ยอดรีวิวจริง

จากผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด!

ฟรี! คอร์เรียนภาษาอังกฤษ

และส่วนลดแบบจุใจ

ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี ทำให้เราเป็นบริษัทที่ชี่ยวชาญในด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำ โปรแกรมฝึกงาน, โปรแกรมทำงาน, โปรแกรมเรียนภาษ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษา, องค์กรและสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถานทูตประจำประเทศต่างๆ ในไทยอีกด้วย