โครงการฝึกงาน ณ ประเทศฮ่องกง ( Internship in Hong Kong )ทางเลือกสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเรียนรู้ระบบการทำงานในโรงแรม 5 ดาว ในเมืองที่เป็นใจกลางย่านเศรษฐกิจ และต้องการสร้าง connection ใหม่ๆ เพื่อการวางแผนดำเนินธุรกิจของตนเองในอนาคต

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ค่าตอบแทน 5,000 HKD/เดือน ไม่รวม service charge
• เรียนรู้ระบบงานในโรงแรม 5 ดาว ซึ่งสามารถนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดได้ในอนาคต
• อาหารฟรีในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน
• สร้างมิตรภาพ และ connection ใหม่ๆ
• เรียนรู้สองภาษาไปพร้อมๆกัน ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
• ฟรี บริการซักรีดชุดพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา

การฝึกงานครั้งนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งภายใต้หลักสูตรของสถาบันที่ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอยู่

สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดครบ 6 เดือน

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับผิดชอบงานได้ทุกหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำไมควรเลือกไปฝึกงานที่เกาลูน

• มนต์เสน่ห์แห่งฮ่องกง ย่านในฝันที่ทุกคนต้องไม่พลาดมาเยือนสักครั้งในชีวิต
• ระบบการคมนาคมสุดสะดวก ย่านช็อปปิ้ง สาย กินเที่ยว ดื่มต้องไม่พลาด
• นักท่องเที่ยวไหลเวียนตลอดทั้งปี ส่งผลให้ชั่วโมงงานมีความมั่นคง และเรียนรู้สร้าง connection กับนักธุรกิจ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

OPERATION

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับโรงแรมทางฝั่งฮ่องกง

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการยื่นวีซ่า

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ฮ่องกง

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

ทางบริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด ได้เล็งเห็นว่าย่านธุรกิจที่สำคัญของฮ่องกงและสามารถตอบโจทย์ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน และสร้าง connection ทางธุรกิจใหม่ๆ คือย่านเกาลูน ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่สามารถเลือกฝึกงานในโรงแรมที่อยู่นอกเหนือจากย่านเกาลูนได้

สมัครได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเดือนที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเริ่มฝึกงานได้ จะขึ้นอยู่กับทางฝั่งโรงแรมในฮ่องกงเป็นผู้ตัดสินใจ

สามารถฝึกงานที่เดียวกันได้ แต่ในส่วนหน้าที่การปฏิบัติงาน และเวลาในการเข้าออกงาน ขึ้นอยู่กับหัวหน้างานเป็นผู้ตัดสินใจ

หากกำลังศึกษาอยู่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกสาขา และควรมีความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและหน้าที่ที่ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกฝึกปฏิบัติงาน

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ เฉลี่ยทำงาน 9 – 10 ชั่วโมง/วัน รายได้ 5,000 HKD/ เดือน ไม่รวม service charge

มีบริการแนะนำเรื่องที่พักให้ แต่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านที่พักด้วยตนเอง

มีอาหารให้ฟรีในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

โดยปกติจะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นบางตำแหน่ง ที่อาจจะต้องมีการสัมภาษณ์ภาษาจีนเข้าร่วมด้วย

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำวีซ่า

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกจองตั๋วเครื่องบินด้วยตนเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด