Internship in China ( Hangzhou )

โอกาสสู่การฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ ระดับ 5-6 ดาว ที่ประเทศจีน ในเมืองตากอากาศชื่อดัง “ซานย่า” ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของมณฑลไห่หนาน หรือเกาะไหหลำ ได้รับการขนานนามว่าสวรรค์ของคนรักทะเล มีธรรมชาตืที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นจุดหมายปลายทางที่ใครๆ หลายๆ คนอยากเดินทางมาใช้เวลาพักผ่อนที่นี้

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• รายได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 RMB/เดือน หรือไม่ต่ำกว่า 6,090 บาท/เดือน
• รายได้ยังไม่รวม OT และ service Charge (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจการตัดสินใจของแต่ละโรงแรม)
• ฟรีที่พักและอาหารระหว่างทำงาน
• รถรับ-ส่ง จากที่พักไปยังที่ทำงาน และจากที่ทำงานไปยังที่พัก
• ประกันอุบัติเหตุ
• เงินช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ ไม่เกิน 1,200 RMB
• พัฒนาสองภาษา อังกฤษและจีน

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุระหว่าง 20 – 30 ปีบริบูรณ์

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือสาขาภาษาจีน

การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้หลักสูตรการฝึกงาน

เข้าร่วมโครงการได้ 12 เดือน

หากสื่อสารภาษาจีน Mandarin ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

RECREATION DEPARTMENT

FRONT OFFICE / RECEPTION

FOOD AND BEVERAGE

CULINARY

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

Sanya – สวรรค์ของเด็กฝึกงานที่ใครๆก็อยากไปสักครั้ง

• เป็นเมืองที่รวมโรงแรมระดับ Hi-end ไว้มากที่สุด
• บรรยากาศดี อากาศดี เหมาะสำหรับคนที่ชอบทะเล ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้”
• เดินทางสะดวก ที่ท่องเที่ยวมีหลากหลาย
• นักท่องเที่ยวเยอะ ชั่วโมงงานมีความมั่นคง ได้รับประสบการณ์คุณภาพแบบเต็มที่

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรจีน (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นตำแหน่ง Front office/reception จะมีการสัมภาษณ์ภาษาจีนเข้าร่วมด้วย)

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศจีน

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6 – 12 เดือน  ช่วงเริ่มงานจะเป็นเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายนของทุกปี

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางสถานประกอบการว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการฝึกงานที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเป็นหลัก และควรเตรียมใจไว้ด้วยว่าอาจจะได้เข้างานคนละเวลา หรือทำคนละตำแหน่งงาน

ทำงานวันละ 8 – 10 ชั่วโมง  5 วัน/สัปดาห์

หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้เรียนภาษาจีน จะไม่มีการสัมภาษณ์ภาษาจีน ในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการไปฝึกงานที่ประเทศจีน จะต้องเผื่อใจไว้ว่าอาจจะเจอภาษาจีนด้วย

IEO มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน ไม่มีการสัมภาษณ์วีซ่า

สามารถเลือกจองเอง หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ IEO ได้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ IEO องค์กรกลาง หรือนายจ้าง เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

ขึ้นอยู่กับ Expire date ของวีซ่า

หากมีสถานประกอบการตัดสินใจที่จะจ้างผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ทางสถานประกอบการสามารถออกเอกสารเพื่อให้ผู้เข้าร่วมยื่นวีซ่าจากทางฝั่งประเทศจีนได้เลย

โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการที่สมัครเข้ามา จะมีระยะเวลาในการให้พัฒนาภาษาก่อนบินไปฝึกงานที่ประเทศจีน ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการควรจะศึกษาพื้นฐานภาษาจีนไว้บ้างเพื่อที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่จีนจะได้ไม่ลำบาก