Internship in China ( Hangzhou )

ไปจีนไม่ยากอย่างที่คิด! บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ระบบการทำงานในประเทศมหาอำนาจแห่งเอเชีย จึงได้ร่วมมือกับองค์กรจีนที่มีความน่าเชื่อถือ จัดทำโครงการฝึกงาน ณ ประเทศจีน เมืองหางโจว (Internship in Hangzhou, China) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ระบบการทำงาน และฝึกพัฒนาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกอนาคตแห่งการทำงาน

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ค่าตอบแทน 1,200 – 1,500 หยวน/เดือน ไม่รวม service charge
• เรียนรู้ระบบงานในสถานประกอบการชั้นนำ อาทิเช่น โรงแรม 4 – 5 ดาว ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยแห่ง
• ที่พักฟรีและอาหารฟรีในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน
• สร้างมิตรภาพ และ connection ใหม่ๆ
• เรียนรู้สองภาษาไปพร้อมๆกัน ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
• เปิดโลกทัศน์ ท่องเที่ยวไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน เมื่อจบโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

กำลังศึกษาอยู่หรือเรียนจบแล้วในระดับ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา

การฝึกงานครั้งนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งภายใต้หลักสูตรของสถาบันที่ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอยู่

สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดครบ 6 เดือน

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับผิดชอบงานได้ทุกหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

FRONT OFFICE / RECEPTION

FOOD AND BEVERAGE

HOUSEKEEPING

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

เมือง Hangzhou โดดเด่นติดอันดับโลก

• เมืองที่มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลก
• สภาพอากาศมีความบริสุทธิ์ ไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะคนที่นี้ส่วนใหญ่นิยมปั่นจักรยานหรือเดินเป็นหลัก
• เป็นเมืองหนึ่งใน destination ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนิยมเดินทางมาเที่ยว ส่งผลให้ชั่วโมงงานมีความมั่นคง ลุ้นการจ้างงานต่อหลังจากจบโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรจีน (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นตำแหน่ง Front office/reception จะมีการสัมภาษณ์ภาษาจีนเข้าร่วมด้วย)

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศจีน

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน ประเทศฝรั่งเศสจะ High season มากๆ ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนตุลาคม

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางสถานประกอบการว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการฝึกงานที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเป็นหลัก และควรเตรียมใจไว้ด้วยว่าอาจจะได้เข้างานคนละเวลา หรือทำคนละตำแหน่งงาน

ไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้ เมืองอาจจะระบุเฉพาะเจาะจงไม่ได้ เพียงแต่แจ้งความประสงค์ได้ว่าต้องการไปโซนเหนือหรือโซนใต้

หากกำลังศึกษาอยู่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกสาขา

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ เฉลี่ยทำงาน 9 – 12 ชั่วโมง/วัน รายได้ 1,200 – 1,500 หยวน/ เดือน ไม่รวม service charge

ทางสถานประกอบการมีที่พักให้ฟรี

ทางสถานประกอบการมีอาหารให้ฟรี และบางที่ต่อให้เป็นวันหยุด ผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถมาทานอาหารได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โดยปกติจะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นตำแหน่ง Front office/ Reception ที่อาจจะต้องมีการสัมภาษณ์ภาษาจีนเข้าร่วมด้วย

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนการทำเอกสาร เจ้าหน้าที่ไออีโอจะเป้นผู้ไปยื่นวีซ่าแทนผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด

หากมีสถานประกอบการตัดสินใจที่จะจ้างผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ทางสถานประกอบการสามารถออกเอกสารเพื่อให้ผู้เข้าร่วมยื่นวีซ่าจากทางฝั่งประเทศจีนได้เลย

โดยส่วนใหญ่ หากผู้เข้าร่วมโครงการออกไปเที่ยวข้างนอก อาจจะต้องเจอภาษาจีนในชีวิตประจำวันเป็นปกติ หากไม่ได้ภาษาจีนเลยอาจจะใช้ชีวิตลำบากนิดหน่อย แต่ไม่ได้ถึงกับอยู่ไม่ได้