จะดีกว่าไหม ถ้าได้ไปทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ท่ามกลางบรรยากาศดุจดั่งสวรรค์ ในประเทศที่ขึ้นว่าประชากรคุณภาพชีวิตดีติดอันดับโลก ระยะเวลาถึง 6 เดือน ภายใต้วีซ่าทำงานอย่างถูกกฎหมาย

ด้วยประสบการณ์การจัดทำโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและสถานประกอบการ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ในการเป็นตัวแทนการรับคัดเลือกนักศึกษา ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ระบบการทำงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ พัฒนาทักษะในสาขาวิชาชีพให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น เปิดโลกทัศน์ท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ที่มีธรรมชาติที่งดงามและมีความปลอดภัยติดอันดับต้นๆ ของโลก และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เมื่อจบโครงการแล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีทักษะ เทคนิค ความชำนาญ ภาษาที่พัฒนาขึ้น และยังมีรายได้กลับมาอย่างเหลือเฟืออีกด้วย

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• เรียนรู้ระบบการทำงานที่เคร่งครัดของชาวนิวซีแลนด์
• ค่าธรรมเนียมโครงการถูกที่สุด ไม่ลดรายได้และสวัสดิการ
• เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ บริการดูแลและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
• รายได้ NZD 15.96/ ชั่วโมง ไม่รวม service charge ทำงานอย่างต่ำ 32 ชั่วโมง/สัปดาห์ เฉลี่ยรายได้เดือนละ 3 – 4 หมื่นบาท
• บริการไปรับที่สนามบิน พร้อมฟรี hostel จำนวน 2 คืนแรก
• โรงแรม 4 – 5 ดาว และสถานประกอบการรองรับมากกว่า 1,000 แห่ง
• เปิดโควตารับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 100 คน/ ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม การครัว สาขาท่องเที่ยวและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการฝึกงานครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักสูตรที่ทางสถาบันเรียนได้กำหนดไว้

สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 6 เดือน

มีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานประกอบการที่ฝึกงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

FOOD AND BEVERAGE

HOUSEKEEPING

CULINARY

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรประเทศนิวซีแลนด์

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศประเทศนิวซีแลนด์

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

Oops...
Slider with alias Intern_NZ not found.

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 4 เดือนอย่างต่ำ

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางสถานประกอบการว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการฝึกงานที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเป็นหลัก และควรเตรียมใจไว้ด้วยว่าอาจจะได้เข้างานคนละเวลา

ไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้ เมืองอาจจะระบุเฉพาะเจาะจงไม่ได้ เพียงแต่แจ้งความประสงค์ได้ว่าต้องการไปโซนเหนือหรือโซนใต้

หากมีรายวิชาเรียนโรงแรม การครัว หรือท่องเที่ยวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนเฉลี่ย ชั่วโมงละ NZD 15.96 ไม่รวม service charge เฉลี่ยรายได้ 30,000 – 40,000 บาทต่อเดือน

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าที่พักเอง เฉลี่ยค่าที่พักประมาณ 12,000 – 20,000 บาท/ คน ทางองค์กรและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ช่วยแนะนำขั้นตอนในการหาและจองที่พัก

หากสัมภาษณ์ไม่ผ่าน หรือโดนองค์กรนิวซีแลนด์ปฏิเสธรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทางบริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด ยินดีคืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 ให้ 100%

มีเจ้าหน้าทีไออีโอ เป็นผู้ไปยื่นและดำเนินการเรื่องวีซ่าให้

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อทางองค์กรนิวซีแลนด์ หรือแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวต่อจากทางฝั่งนิวซีแลนด์ได้เลย (ดุลพินิจการอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับทางกงสุลนิวซีแลนด์)

หากมีสถานประกอบการตัดสินใจที่จะจ้างผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกลับมาดำเนินวีซ่าที่ประเทศไทย ไม่สามารถต่อจากทางฝั่งประเทศนิวซีแลนด์ได้