บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด (Nonprofit organization) ได้ร่วมมือกับองค์กรและสถานประกอบการ ณ ประเทศฝรั่งเศส ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส (Internship in France) อีกหนึ่งทางเลือกของคนรุ่นใหม่ ด้วยประสบการณ์ในการส่งนักศึกษาและผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับประสบการณ์เรียนรู้ระบบการทำงานในประเทศฝรั่งเศส มามากกว่า 20 ปี มีตำแหน่งงานรองรับที่หลากหลาย ทำงานในเมืองที่มีชื่อเสียง เช่น Paris, Cannes, Nice, Aix en Provence จึงทำให้โครงการนี้เป็น 1 ในดวงใจของใครหลายๆคน

โครงการ Internship in France ของเราแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

• ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริงในการทำโครงการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส
• ค่าธรรมเนียมโครงการถูกที่สุด ไม่ลดรายได้และสวัสดิการ
• เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ บริการดูแลและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
• มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำวีซ่า น้องๆที่เข้าร่วมโครงการผ่านวีซ่ามากกว่า 99%
• บริการสอนภาษาฝรั่งเศส โดยอาจารย์ชาวฝรั่งเศสตัวจริง เสียงจริง
• โรงแรม 4 – 5 ดาว ร้านอาหาร Michelin Stars และร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง มากกว่า 1,000 แห่ง

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Internship in France

• ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 3.66 ยูโร (เฉลี่ยโดยประมาณ 540 – 600 ยูโรต่อเดือน) ไม่รวมทิป
• เรียนรู้ระบบงานในสถานประกอบการชั้นนำ อาทิเช่น โรงแรม 4 – 5 ดาว ร้านอาหาร Michelin Stars และร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
• ที่พักฟรีและอาหารฟรีในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน
• สร้างมิตรภาพ และ connection ใหม่ๆ
• เรียนรู้สองภาษาไปพร้อมๆกัน ทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ
• เปิดโลกทัศน์ ท่องเที่ยวไปในประเทศยุโรปต่างๆเมื่อจบโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์

กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี คณะ/สาขาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม การครัว หรือสาขาภาษาฝรั่งเศส (หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถรับเข้าร่วมโครงการได้)

สามารถเข้าร่วมโครงการให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดได้

มีความอดทนสูง สามารถรับผิดชอบงานได้ทุกหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ไม่มีการสัมภาษณ์ภาษาฝรั่งเศส ยกเว้นตำแหน่ง Front office)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

CULINARY

FOOD AND BEVERAGE

FRONT OFFICE / RECEPTION

Housekeeping

บางตำแหน่งอาจจะต้องมีการหมุนเวียนงาน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานประกอบการเป็นผู้มอบหมายงาน

เมืองที่เปิดรับฝึกงาน

• Paris et île-de-France
• Côte d’Azur : Nice, Cannes, Menton
• Provence : Aix en Provence, Lorgues
• Lyon et Vienne
• Sud Bretagne

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับตัวแทนของสถานประกอบการฝรั่งเศส

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมพร้อมยื่นวีซ่ากับเจ้าหน้าที่ไออีโอ/ยื่นวีซ่า ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน ประเทศฝรั่งเศสจะ High season มากๆ ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนตุลาคม

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางสถานประกอบการว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการฝึกงานที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเป็นหลัก และควรเตรียมใจไว้ด้วยว่าอาจจะได้เข้างานคนละเวลา หรือทำคนละตำแหน่งงาน

ไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้ เมืองอาจจะระบุเฉพาะเจาะจงไม่ได้ เพียงแต่แจ้งความประสงค์ได้ว่าต้องการไปโซนเหนือหรือโซนใต้

สามารถสอบถามข้อมูลได้จากทางเจ้าหน้าที่ไออีโอ

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถานประกอบการแต่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 520 ยูโรแน่นอน

ทางสถานประกอบการมีที่พักให้ฟรี สามารถเดินมาทำงานได้

ทางสถานประกอบการมีอาหารให้ฟรี และบางที่ต่อให้เป็นวันหยุด ผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถมาทานอาหารได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โดยปกติจะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นตำแหน่ง Front office/ Reception ที่อาจจะต้องมีการสัมภาษณ์ภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วย

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนการทำเอกสาร วีซ่าไม่ต้องสัมภาษณ์ แต่ต้องมีการสแกนม่านตาและลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด

หากมีสถานประกอบการตัดสินใจที่จะจ้างผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกลับมาดำเนินวีซ่าที่ประเทศไทย ไม่สามารถต่อจากทางฝั่งประเทศฝรั่งเศสได้

สามารถเข้าออกประเทศในเขตเชงเก้นทั้งหมดได้อย่างถูกกฎหมาย แต่การฝึกงานและการทำงานจะต้องอยู่ในเฉพาะประเทศที่ดำเนินการกรอกในระบบวีซ่าไปเท่านั้น