“นครดูไบ” เมืองใหญ่แห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดรับนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบทางด้านสาขาการโรงแรม การครัว และสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกงานในโรงแรมที่ได้รับการการันตีมาตรฐาน ระดับ 5 ดาว ระยะเวลา 12 เดือน ภายใต้วีซ่าทำงานอย่างถูกกฎหมาย

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ค่าตอบแทน 750 AED/เดือน การันตี service charge 275 AED/เดือน
• ฟรี! ที่พักตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
• ฟรี! อาหารในเวลางาน
• ฟรี! ประกันสุขภาพ
• ส่วนลดค่าอาหาร กรณีต้องการทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
• ใบรับรองเมื่อจบโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่เรียนจบทางด้านสาขาหรือมีรายวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการโรงแรม การครัว และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี - ดีมาก

สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ในระยะเวลา 12 เดือนตามที่โครงการได้กำหนดไว้

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี เรียนรู้งานได้เร็ว และมีความอดทนสูง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

SERVER

KITCHEN STEWARDING & CULINARY

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับโรงแรมทางฝั่งดูไบ

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการยื่นวีซ่า

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ดูไบ

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเดือนที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเริ่มฝึกงานได้ จะขึ้นอยู่กับทางฝั่งโรงแรมในดูไบป็นผู้ตัดสินใจ

สามารถฝึกงานที่เดียวกันได้ แต่ในส่วนหน้าที่การปฏิบัติงาน และเวลาในการเข้าออกงาน ขึ้นอยู่กับหัวหน้างานเป็นผู้ตัดสินใจ

รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาหรือเรียนจบแล้วทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับเท่านั้น

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ เฉลี่ยทำงาน 9 – 10 ชั่วโมง/วัน รายได้ 750 AED/เดือน การันตี service charge 275 AED/เดือน

ทางโรงแรมมีที่พักให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทางโรงแรมมีอาหารให้ผู้เข้าร่วมโครงการฟรีในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำวีซ่า การทำวีซ่าเป็นการทำผ่านระบบออนไลน์

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกจองตั๋วเครื่องบินด้วยตนเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด