โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ประสบการณ์ในโรงแรมชื่อดัง การันตีคุณภาพเป็นที่รู้จักทั่วโล
• ค่าตอบแทน $10 -$18/ ชั่วโมง ทำงาน 32-40 ชั่วโมง/สัปดาห์
• ฟรี! คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
• ที่พักฟรี! เมื่อไปถึง ระยะเวลา 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงแรม
• ร่วมมือกับ CIA (สถาบันสอนทำอาหารระดับโลก) เมื่อลงคอร์สอบรม รับฟรีใบรับรองจาก CIA

คุณสมบัติผู้สมัคร

Internship Program

• กำลังศึกษาอยู่หรือเรียนจบในระดับปริญญาตรีไม่เกิน 1 ปี สาขาการโรงแรม และการครัว และต้องมีผลการเรียนออกแล้วไม น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
• กรณีเรียนสาขาอื่น จะต้องมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการโรงแรมและการครัวมากกว่า 16 หน่วยกิตขึ้นไป ระบุในเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)
• การผ่านการเรียนคอร์สหลักสูตรระยะสั้น หรือการเคยเข้าร่วมโครงการ work and travel จะไม่สามารถนำมาพิจารณา ได้ หากไม่ได้เรียนปริญญาตรีตรงสาขาที่กล่าวมาข้างต้น

Career Training Program

• จบระดับปริญญาตรีตรงสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการไปฝึกงาน หากจบมากกว่า 1 ปี นับจากวันระบุจบใน Transcript จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะไปฝึกงานเข้าร่วมด้วย
• กรณีที่เรียน ปริญญาตรี ไม่ตรงสาขาที่ระบุมาข้างต้น จะต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการไปฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

CULINARY

PASTRY

FRONT OFFICE / RECEPTION

FOOD AND BEVERAGE

ตำแหน่งงานทางด้านสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ไออีโอได้ที่ Line: @ieostudyabroad

ตำแหน่งงาน Culinary and Pastry

$12.38/hr.

Culinary and Pastry

Hyatt Regency Lake Tahoe Nevada

$14.00/hr.

Culinary and Pastry

Park Hyatt Colorado

$13.00/hr.

Culinary and Pastry

Hyatt Indian Wells California

$17.50/hr.

Culinary and Pastry

The Ritz Carlton Santa Bacara, California

$17.50/hr.

Culinary and Pastry

The Ritz Carlton Half Moon Bay, California

$15.35/hr.

Culinary and Pastry

The Ritz Carlton Lake Tahoe, California

$10.83/hr.

Culinary and Pastry

The Ritz Carlton Dallas, Texas

$13.00/hr.

Culinary and Pastry

Hyatt IndThe Ritz Carlton Key Biscayne Miami, Florida

$13.77/hr.

Culinary and Pastry

The Ritz Carlton Sarasota, Florida

$13.00/hr.

Culinary and Pastry

The Ritz Carlton Neples, Florida

$13.29/hr.

Culinary and Pastry

The Setai Miami, Florida

$12.00/hr.

Culinary and Pastry

W Hotel New Orleans, Louisiana

$12.00/hr.

Culinary and Pastry

Marriott New Orleans, Louisiana

$12.00/hr.

Culinary and Pastry

JW Marriott New Orleans, Louisiana

$12.00/hr.

Culinary and Pastry

Sheraton New Orleans, Louisiana

$16.00/hr.

Culinary and Pastry

Alexander’s Steakhouse, San Francisco

ตำแหน่งงาน Front Office/ Reception and Food and Beverage

$12.00/hr. plus tip

Front office/ Reception
Food and Beverage

Country Club Bonita Springs, Florida

$12.50/hr.

Front office/ Reception
Food and Beverage

Casino/ Resort Council Bluffs, Iowa

$2.83/hr. plus tip

Front office/ Reception
Food and Beverage

Resort Farmington, Pennsylvania

$6.00/hr. plus tip

Front office/ Reception
Food and Beverage

Crowne Plaza Syracuse, New York

$4.50/hr. plus tip

Front office/ Reception
Food and Beverage

Williamsburg Lodge, Virginia

$11.00/hr.

Front office/ Reception
Food and Beverage

Crowne Plaza Annapolis, Maryland

$10.83/hr.

Front office/ Reception
Food and Beverage

The Ritz Carlton Dallas, Texas

$12.00/hr.

Front office/ Reception
Food and Beverage

Sheraton New Orleans, Louisiana

$4.50/hr. plus tip

Front office/ Reception
Food and Beverage

Williamsburg Inn, Virginia

$12.50/hr.

Front office/ Reception
Food and Beverage

Country Club Stuart, Florida

$12.50/hr.

Front office/ Reception
Food and Beverage

Hotel/ Resort Naples, Florida

$8.00 - $1200/hr. plus tip

Front office/ Reception
Food and Beverage

Resort Community Naples, Florida

$12.00/hr.

Front office/ Reception
Food and Beverage

Historic Inn Annapolis, Maryland

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง
/ผ่านทางออนไลน์

ส่ง Resume พร้อมกับชำระเงินงวดแรก

เตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์กับนายจ้าง

สัมภาษณ์กับนายจ้างผ่านทาง Skype/ Hiring Fair

หลังได้รับการยืนยันสถานประกอบการและตำแหน่งงาน

เตรียมความพร้อมและสัมภาษณ์กับองค์กรทางฝั่งอเมริกา

สัมภาษณ์กับองค์กรอเมริกา / ทำ Application

เตรียมเอกสารทำวีซ่า / นัดหมายวันสัมภาษณ์วีซ่า

Pre-Departure ก่อนบิน / เดินทางไปประเทศอเมริกา

Executive Chef Wilhelm Alan Kubler

Executive Chef at Hyatt Regency Lake Tahoe Hotel in USA

“ Being a chef is one of the few opportunities in life to be creative and an inspiration to others. They say that “if you love your job, you never work a day in your life ” Meaning that you enjoy every moment and it comes easy to you, because of your love for your craft. People look up to chefs, because they have a passion and can show it every day with the food they prepare.

Chefs can impact others by teaching about food and motivating others to be the best cook they can ever can be. Chefs also have a responsibility to create sustainable and creative menus to protect our eco system. We need passionate leaders in our industry, to make certain that our future generations have fish in the oceans and cared for life stock to choose from ”

ฝึกงานประเทศอเมริกา ฝึกงานต่างประเทศ งานครัว โรงแรม

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางโรงแรมว่าน้องต้องการไปด้วยกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่โรงแรมและเชฟเป็นหลัก

สามารถเลือกได้ตอนสมัคร แต่หลังจากการสัมภาษณ์เชฟจะเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะในบางกรณีเชฟมา 1 คนแต่เป็นตัวแทนในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการกระจายไปฝึกงานในโรงแรมต่างๆ ที่อยู่ในเครือโรงแรมของตน

โครงการ Internship in USA เปิดรับหลากหลายสาขา ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลได้จากทางเจ้าหน้าที่ไออีโอ

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักด้วยตนเอง ทางเจ้าหน้าที่ไออีโอจะให้คำแนะนำในการหาและเลือกที่พัก

หากสมัครเข้ามาเป็นกลุ่มจำนวนมากกว่า 3 คนขึ้นไป บริษัท ไอ.อี.โอ. มีบริการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนการทำเอกสารและมีการติววีซ่าให้ก่อนการสัมภาษณ์กับกงสุล

สามารถจองเองได้

สามารถติดต่อการทางองค์กร US Sponsor หรือหากกังวลสามารถแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอได้

หนังสือเดินทาง, DS-2019, Social Security Number,ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์, เงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชี $25-$120 ขึ้นอยู่กับธนาคาร)

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ไม่เกิน 30 วันตามกฎหมาย

ไม่สามารถทำได้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อได้ไม่เกิน 30 วันและควรเดินทางกลับประเทศไทยทันที หลังจากหมดช่วงเวลาดังกล่าว

สามารถทำได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อทางไออีโอ เพื่อช่วยทำเรื่อง Tax refund ให้ได้