โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศเยอรมนี ระยะเวลา 12 เดือน พักอาศัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครอบครัวชาวเยอรมันที่เชื่อถือได้ และได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับผู้ที่รักและชอบอยู่กับเด็กเล็ก การเข้าร่วมโครงการนี้ผู้สมัครจะได้มีโอกาส เรียนรู้ เติบโต ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ พบเพื่อนใหม่ๆและยังได้มีการพัฒนาสองภาษาไปพร้อมๆกัน ทั้งภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษอีกด้วย

มากกว่าการฝึกงาน…คือการเรียนรู้ชีวิต

• ประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวชาวเยอรมัน
• 50 ยูโร/เดือน และเงินสมทบส่งเสริมเรียนพิเศษทางด้านภาษา
• ฟรี! ที่พักและอาหาในเวลางาน
• ได้เงินพิเศษในวันหยุดเทศกาล
• เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ บริการดูแลและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
• วันหยุดอย่างน้อย 1 วัน/ สัปดาห์
• ฟรี! บริการตรวจเอกสาร และทำนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุไม่ต่ำกว่า 18 - 27 ปีบริบูรณ์

มีผลสอบภาษาเยอรมัน ขั้นต่ำระดับ a1

หัวใจสำคัญคือต้องเลี้ยงและดูแลลูกๆ ของ host family รับผิดชอบหน้าที่ด้วยความรักและการเอาใจใส่ หากมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็ก หรือดูแลเด็กมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ไม่กลับก่อนกำหนดตามสัญญางานที่ได้ระบุไว้

ไม่สามารถเลือกหรือระบุครอบครัวที่ต้องการเข้าร่วมออแพร์ได้

ผ่านการตรวจร่างกาย ไม่เป็นวัณโรคปอด, HIV และไวรัสตับอักเสบ มีใบรับรองประวัติอาชญากรรมฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรประเทศเยอรมนี

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญา

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง/เดินทางไป ณ ประเทศเยอรมนี

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน

ครอบครัวอุปถัมภ์จำกัดการรับพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน/1 ครอบครัว

ไม่สามารถเลือกเมืองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการได้

รับผู้ที่เรียนจบทุกสาขา

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละครอบครัวอุปถัมภ์

ที่พักและอาหารฟรีตลอดระยะเวลาโครงการ

ผู้สมัครควรมีใบรับรองผ่านการวัดระดับภาษาเยอรมันระดับ A1 ซึ่งสามารถเรียนออนไลน์กับองค์กรทางฝั่งประเทศเยอรมนีได้ ใช้ระยะเวลาเรียน 1 เดือนและมีค่าใช้จ่ายในการเรียนประมาณ 150 ยูโร

มีเจ้าหน้าทีไออีโอ เป็นผู้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการในทุกขั้นตอน

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อทางองค์กเยอรมัน หรือแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ ตามกำหนดวันหมดอายุของวีซ่าที่ได้รับ