พร้อมหรือยังกับการท่องเที่ยวและฝึกงาน ในประเทศสิงคโปร์ บริษัท ไอ.อี.โอ จำกัด ร่วมมือกับองค์กรสิงคโปร์คัดสรรสถานประกอบการชั้นนำ คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนรู้งานในต่างประเทศ พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน เสริมสร้าง profile ให้โดดเด่นมากขึ้นในอนาคต

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ค่าตอบแทน SGD 400 – SGD 500/ เดือน ไม่รวม service charge
• เรียนรู้ระบบงานในสถานประกอบการชั้นนำ อาทิเช่น โรงแรม 4 – 5 ดาว ร้านอาหาร Michelin Stars และร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์
• ที่พักฟรีและอาหารฟรีในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน
• สร้างมิตรภาพ และ connection ใหม่ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
• เรียนรู้สองภาษาไปพร้อมๆกัน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน
• วีซ่าผ่านง่าย ไม่ต้องสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในการทำวีซ่าให้ทุกขั้นตอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีทุกสาขา

สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 3 เดือน (หากมีความจำเป็นต้องกลับก่อน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับ)

เปิดรับเฉพาะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น (เป็นข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานประเทศสิงคโปร์ หากมีเปิดรับมหาวิทยาลัยอื่นๆเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบ)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

HOUSEKEEPING

FOOD AND BEVERAGE

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรสิงคโปร์

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไป ณ ประเทศสิงคโปร์

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 4 – 5  เดือน เพราะโควตาในการรับเด็กฝึกงานของประเทศสิงคโปร์มีค่อนข้างจำกัด

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางสถานประกอบการว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการฝึกงานที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเป็นหลัก และควรเตรียมใจไว้ด้วยว่าอาจจะได้เข้างานคนละเวลา

ไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้ เมืองอาจจะระบุเฉพาะเจาะจง

การเดินทางในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างมีการคมนาคมที่สะดวก ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเดินทางโดยรถไฟ MRT ซึ่งมีสถานีอยู่ในทุกๆเมือง และค่าโดยสารไม่แพงมาก ตกอยู่รอบละประมาณ SGD 0.78 – SGD 2.6 หรือหากซื้อเป็นบัตรรายเดือน ราคาก็จะถูกลงไปอีก

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกสาขา แต่กฎของโครงการจะสามารถรับได้เฉพาะมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ระบุเท่านั้น

สถานประกอบการส่วนใหญ่มีวันหยุดให้ 1 วัน ค่าตอบแทนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถานประกอบการ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง SGD 400 – SGD 500/ เดือน ไม่รวม service charge

ทางสถานประกอบการมีที่พักและอาหารให้ฟรีในชั่วโมงการทำงาน

ไม่ต้องสัมภาษณ์วีซ่า ไม่ต้องไปศูนย์ยื่นวีซ่า เจ้าหน้าที่ไออีโอเป็นคนดำเนินการทำวีซ่าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในทุกขั้นตอน

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด

หากมีความจำเป็นต้องกลับก่อน จำต้องดำเนินการชำระค่าปรับตามที่องค์กรสิงคโปร์กำหนด และจะต้องมีการชำระก่อนเดินทางออกนอกประเทศสิงคโปร์