ทำงานและท่องเที่ยวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีรายได้ภายใต้วีซ่าการทำงานที่ถูกกฎหมายตลอดระยะเวลา 3 เดือน รับนักศึกษาทุกสาขา

Work and Travel in Germany 3 months

ชื่อทางการ  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประชากร   82 ล้านคน

ระบอบการปกครอง   ประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพและรัฐสวัสดิการ

สภาพภูมิอากาศ     ฤดูใบไม้ผลิ   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

  ฤดูร้อน       เดือนมิถุนายน – สิงหาคม

  ฤดูใบไม้ร่วง  เดือนกันยายน – พฤศจิกายน

  ฤดูหนาว      เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

• เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และส่งเสริมให้นักศึกษาไทยก้าวออกไปสัมผัสประสบการณ์ชีวิต
• ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบงานและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน
• พบเพื่อน และสร้าง connection ใหม่ๆ
• พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

มีสถานะเป็นนักศึกษา สามารถรับได้ทุกสาขา

มีใบรับรองประวัติอาชญากรรม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

WAITER / WAITRESS

KITCHEN HELPER

SELLER

HOUSEKEEPER

ผู้เข้าร่วมโครงการควรมีความยืดหยุ่นในเรื่องเมืองและสถานประกอบการในการทำงาน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครมาที่
internship_team@ieo.co.th

กรอกลิงค์ที่ทางองค์กรเยอรมนีส่งมาให้
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
โดยชำระค่าโครงการงวดที่ 1

หลังจากได้ Job Offer Letter
ชำระค่าโครงการ ดำเนินการชำระ
ค่าโครงการส่วนที่เหลือทั้งหมด

ดำเนินการยื่นวีซ่า

เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในเยอรมนี

สาระน่ารู้…ประเทศเยอรมนี

มารยาทในการทำงาน (Workplace manners)

คุณอาจจะได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าชาวเยอรมันจำนวนมาก เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

การเปิดบัญชี (Account opening)

ใครก็ตามที่ตั้งใจจะอยู่ในเยอรมนีในระยะยาวจะต้องมีบัญชีธนาคาร – ตัวอย่างเช่น เช่าแฟลตหรือฝากเงินค่าจ้าง

ภาษีเงินได้ของเยอรมัน (German income tax)

ภาษีที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้จ้างงานในเยอรมนีคือภาษีเงินได้ คุณจ่ายภาษีเงินได้สำหรับรายได้ทั้งหมดของคุณเป็น

ดาวน์โหลดเอกสาร