ทำงานและท่องเที่ยวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีรายได้ภายใต้วีซ่าการทำงานที่ถูกกฎหมายตลอดระยะเวลา 3 เดือน รับนักศึกษาทุกสาขา

Work and Travel in Germany 3 months

ชื่อทางการ  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประชากร   82 ล้านคน

ระบอบการปกครอง   ประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพและรัฐสวัสดิการ

สภาพภูมิอากาศ     ฤดูใบไม้ผลิ   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

  ฤดูร้อน       เดือนมิถุนายน – สิงหาคม

  ฤดูใบไม้ร่วง  เดือนกันยายน – พฤศจิกายน

  ฤดูหนาว      เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

• เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และส่งเสริมให้นักศึกษาไทยก้าวออกไปสัมผัสประสบการณ์ชีวิต
• ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบงานและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน
• พบเพื่อน และสร้าง connection ใหม่ๆ
• พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

มีสถานะเป็นนักศึกษา สามารถรับได้ทุกสาขา

มีใบรับรองประวัติอาชญากรรม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

WAITER / WAITRESS

KITCHEN HELPER

SELLER

HOUSEKEEPER

ผู้เข้าร่วมโครงการควรมีความยืดหยุ่นในเรื่องเมืองและสถานประกอบการในการทำงาน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครมาที่
internship_team@ieo.co.th

กรอกลิงค์ที่ทางองค์กรเยอรมนีส่งมาให้
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
โดยชำระค่าโครงการงวดที่ 1

หลังจากได้ Job Offer Letter
ชำระค่าโครงการ ดำเนินการชำระ
ค่าโครงการส่วนที่เหลือทั้งหมด

ดำเนินการยื่นวีซ่า

เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในเยอรมนี

สาระน่ารู้…ประเทศเยอรมนี

ช้อปปิ้ง (Shopping)

ร้านค้าในเยอรมนีมีทุกอย่างที่คุณต้องการตั้งแต่ผักสดที่ปลูกในท้องถิ่นตามท้องถนนไปจนถึง 

การเปิดบัญชี (Account opening)

ใครก็ตามที่ตั้งใจจะอยู่ในเยอรมนีในระยะยาวจะต้องมีบัญชีธนาคาร – ตัวอย่างเช่น เช่าแฟลตหรือฝากเงินค่าจ้าง

10 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในเยอรมนี ( 10 Most beautiful places to visit in Germany )

  เบอร์ลิน ( Berlin ) เมืองแห่งวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาและเป็นสวรรค์ของนักเดินทางที่มีงบจำกัด เมืองหลวงของเยอรมนีมี

ดาวน์โหลดเอกสาร