Internship in Singapore

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกงานในสถานประกอบการระดับชั้นนำ ประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในมหาอำนาจของอาเซียน Internship in Singapore ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ระบบการทำงานแบบใช้สองภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนจีน ในสถานประกอบการโรงแรม ภัตตาคาคารและร้านอาหาร ภายในระยะเวลา 6 เดือน พัฒนาทักษะการทำงานให้พร้อมก่อนออกสู่โลกแห่งการทำงานจริง

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ค่าตอบแทน SGD 600 – SGD 700/ เดือน ไม่รวม service charge
• เรียนรู้ระบบงานในสถานประกอบการชั้นนำ อาทิเช่น โรงแรม 4 – 5 ดาว ร้านอาหาร Michelin Stars และร้านอาหารท้องถิ่นที่
มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์
• ที่พักฟรีและอาหารฟรีในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน
• สร้างมิตรภาพ และ connection ใหม่ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
• เรียนรู้สองภาษาไปพร้อมๆกัน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน
• วีซ่าผ่านง่าย ไม่ต้องสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในการทำวีซ่าให้ทุกขั้นตอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 – 24 ปีบริบูรณ์

กำลังศึกษาอยู่หรือเรียนจบแล้วในระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา

สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 6 เดือน

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับผิดชอบงานได้ทุกหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

FRONT OFFICE / RECEPTION

FOOD AND BEVERAGE

HOUSEKEEPING

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรสิงคโปร์

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 4 – 5  เดือน เพราะโควตาในการรับเด็กฝึกงานของประเทศสิงคโปร์มีค่อนข้างจำกัด

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 4 – 5  เดือน เพราะโควตาในการรับเด็กฝึกงานของประเทศสิงคโปร์มีค่อนข้างจำกัด

ไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้

การเดินทางในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างมีการคมนาคมที่สะดวก ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเดินทางโดยรถไฟ MRT ซึ่งมีสถานีอยู่ในทุกๆเมือง และค่าโดยสารไม่แพงมาก ตกอยู่รอบละประมาณ SGD 0.78 – SGD 2.6 หรือหากซื้อเป็นบัตรรายเดือน ราคาก็จะถูกลงไปอีก

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกสาขา กำลังศึกษาอยู่หรือเรียนจบแล้วก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

สถานประกอบการส่วนใหญ่มีวันหยุดให้ 1 วัน ค่าตอบแทนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถานประกอบการ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง SGD 600 – SGD 700/ เดือน ไม่รวม service charge

ทางสถานประกอบการมีที่พักให้ฟรี

ทางสถานประกอบการมีอาหารให้ฟรี และบางที่ต่อให้เป็นวันหยุด ผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถมาทานอาหารได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ไม่ต้องสัมภาษณ์วีซ่า ไม่ต้องไปศูนย์ยื่นวีซ่า เจ้าหน้าที่ไออีโอเป็นคนดำเนินการทำวีซ่าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในทุกขั้นตอน

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด