จะดีกว่าไหม ถ้าได้ฝึกงานในประเทศที่ขึ้นชื่อด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปิดแล้ววันนี้โครงการฝึกงานด้านการบริการที่ประเทศมาเลเซีย รับทุกสาขา ทำงานในสถานประกอบการชั้นนำ ค่าโครงการแบบเอื้อมถึงได้ ราคาไม่แพง เรียนรู้ทักษะการดำเนินธุรกิจแบบเหนือคู่แข่ง

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ค่าตอบแทน MYR 400 – MYR 700/เดือน ไม่รวม service charge
• เรียนรู้ระบบงานในสถานประกอบการชั้นนำ อาทิเช่น โรงแรม 4 – 5 ดาว ร้านอาหาร Michelin Stars และร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในประเทศมาเลเซีย
• ที่พักฟรีและอาหารฟรีในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน
• สร้างมิตรภาพ และ connection ใหม่ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
• ส่งเสริมความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น
• เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในการทำวีซ่าให้ทุกขั้นตอน ไม่มีการสัมภาษณ์วีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 - 25 ปีบริบูรณ์ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่พอใช้ - ดีมาก

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 6 เดือน

มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

CULINARY

FOOD AND BEVERAGE

FRONT OFFICE / RECEPTION

HOUSEKEEPING

Back office and Administration

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรมาเลเซีย

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไออีโอ ดำเนินการทางด้านวีซ่าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน ประเทศฝรั่งเศสจะ High season มากๆ ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนตุลาคม

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางสถานประกอบการว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการทำงานที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเป็นหลัก และควรเตรียมใจไว้ด้วยว่าอาจจะได้เข้างานคนละเวลา หรือทำคนละตำแหน่งงาน

ไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้ เมืองอาจจะระบุเฉพาะเจาะจงไม่ได้ เพียงแต่แจ้งความประสงค์ได้ว่าต้องการไปโซนเหนือหรือโซนใต้

โดยปกติตามกฎ ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า 85 วัน

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถานประกอบการแต่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 520 ยูโรแน่นอน

ทางสถานประกอบการมีที่พักให้ฟรี สามารถเดินมาทำงานได้

ทางสถานประกอบการมีอาหารให้ฟรี และบางที่ต่อให้เป็นวันหยุด ผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถมาทานอาหารได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โดยปกติจะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นตำแหน่ง Front office/ Reception ที่อาจจะต้องมีการสัมภาษณ์ภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วย

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนการทำเอกสาร วีซ่าไม่ต้องสัมภาษณ์ แต่ต้องมีการสแกนม่านตาและลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด

หากมีสถานประกอบการตัดสินใจที่จะจ้างผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกลับมาดำเนินวีซ่าที่ประเทศไทย ไม่สามารถต่อจากทางฝั่งประเทศฝรั่งเศสได้

สามารถเข้าออกประเทศในเขตเชงเก้นทั้งหมดได้อย่างถูกกฎหมาย แต่การฝึกงานและการทำงานจะต้องอยู่ในเฉพาะประเทศที่ดำเนินการกรอกในระบบวีซ่าไปเท่านั้น