Internship in Japan

สร้าง Profile ของคุณให้โดดเด่น และน่าสนใจ เริ่มด้วยการเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้น้องๆหรือบุคคลที่เรียนจบแล้ว ที่มีใจรักในอาหารและสนใจที่จะเรียนรู้งานเชฟ ฝึกปฏิบัติงานในร้านอาหารนานาชาติ ระดับ 5 ดาว และสัมผัสวัฒนธรรมอันทรงเสน่ห์ของชาวญี่ปุ่น

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ค่าตอบแทน 190,000 เยน/เดือน ไม่รวม service charge
• เรียนรู้ระบบงานในร้านอาหารนานาชาติ ระดับ 5 ดาว
• ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
• เรียนรู้สองภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกัน
• เงินพิเศษสำหรับค่าเดินทางมาทำงาน
• ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในประเทศญี่ปุ่น
• ใบรับรองหลังจากจบโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่เรียนจบทางด้านสาขาหรือมีรายวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการครัว

สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้อยู่ในระดับที่ดี - ดีมาก

สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ในระยะเวลา 6 หรือ 12 เดือนตามที่โครงการได้กำหนดไว้

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี เรียนรู้งานได้เร็ว และมีความอดทนสูง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

CULINARY

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับร้านอาหารทางฝั่งประเทศญี่ปุ่น

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมือง Hangzhou โดดเด่นติดอันดับโลก

• แดนอาทิตย์อุทัย ประเทศแห่งมนต์เสน่ห์ เทศกาลเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี
• สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมาย เรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำอาหารนานาชาติ
• ลุ้นโอกาศทำงานถาวรหลังจบโครงการ

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเดือนที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเริ่มฝึกงานได้ จะขึ้นอยู่กับทางฝั่งโรงแรมในญี่ปุ่นเป็นผู้ตัดสินใจ

สามารถฝึกงานที่เดียวกันได้ แต่ในส่วนหน้าที่การปฏิบัติงาน และเวลาในการเข้าออกงาน ขึ้นอยู่กับหัวหน้างานเป็นผู้ตัดสินใจ

รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาหรือเรียนจบแล้วทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารเท่านั้น

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ เฉลี่ยทำงาน 9 – 10 ชั่วโมง/วัน รายได้ 190,000 เยน/ เดือน ไม่รวม service charge

มีบริการแนะนำเรื่องที่พักให้ แต่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านที่พักด้วยตนเอง

มีอาหารให้ฟรีในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

โดยปกติจะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื่องจากร้านอาหารที่เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการนั้นเป็นร้านอาหาร สไตล์ Italian ดังนั้นทางร้านอาหารจะให้ความสนใจ และมีความต้องการในการรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการเรียนรู้การทำอาหารสไตล์นี้

มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำวีซ่า

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกจองตั๋วเครื่องบินด้วยตนเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด