เปิดประสบการณ์ทำงานทางด้านสายงานบริการ และท่องเที่ยว ณ ประเทศเยอรมนี ระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้วีซ่าการทำงานอย่างถูกกฎหมาย ในสถานประกอบการชั้นนำมากกว่า 1,000 แห่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการฝึกงานได้ รับค่าตอบแทนและสวัสดิการสุดคุ้มค่า

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ฝึกงานแบบมีรายได้ 9 ยูโร – 19 ยูโร/ ชั่วโมง
• ฟรี! เตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน ณ ประเทศเยอรมนี
• ฟรี! บริการไปรับ เมื่อถึงสนามบิน และที่พัก 1 คืน
• ค่าธรรมเนียมโครงการถูกที่สุด ไม่ลดรายได้และสวัสดิการ
• เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ บริการดูแลและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
• สถานประกอบการรองรับมากกว่า 1,000 แห่ง
• ฟรี! ประกันสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา และต้องใช้การฝึกงานนี้ อยู่ภายใต้หลักสูตรที่ทางสถาบันเรียน
ได้กำหนดไว้

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก หากสื่อสารภาษาเยอรมันได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดครบ 3 เดือน

มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเมืองและสถานประกอบการที่ฝึกงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

WAITER / WAITRESS

KITCHEN HELPER

SELLER

HOUSEKEEPER

CLEANER

บางตำแหน่งอาจจะต้องมีการหมุนเวียนงาน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานประกอบการเป็นผู้มอบหมายงาน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรประเทศเยอรมนี

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศเยอรมนี

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางสถานประกอบการว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการฝึกงานที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเป็นหลัก และควรเตรียมใจไว้ด้วยว่าอาจจะได้เข้างานคนละเวลา

ไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้

โครงการระยะเวลา 3 เดือน สามารถรับได้ทุกสาขา แต่รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนเฉลี่ย ชั่วโมงละ 9 – 19 ยูโร ไม่รวม service charge (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าที่พักเอง เฉลี่ยค่าที่พักประมาณ 400 – 900 ยูโร/ คน/ เดือน ทางองค์กรและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ช่วยแนะนำขั้นตอนในการหาและจองที่พัก

องค์กรเยอรมันจะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลาในการฝึกงานอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเจอภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน

มีเจ้าหน้าทีไออีโอ เป็นผู้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการในทุกขั้นตอน

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อทางองค์กรยอรมัน หรือแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ ตามกำหนดวันหมดอายุของวีซ่าที่ได้รับ

หากมีสถานประกอบการตัดสินใจที่จะจ้างผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกลับมาดำเนินวีซ่าที่ประเทศไทย ไม่สามารถต่อจากทางฝั่งประเทศเยอรมนีได้

Internship_Germany-0001