เยอรมนี (หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (อังกฤษ: Federal Republic of Germany; เยอรมัน: Bundesrepublik Deutschland) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภาในยุโรปกลาง มีรัฐองค์ประกอบ 16 รัฐ มีพื้นที่ 357,021 ตารางกิโลเมตร มีภูมิอากาศตามฤดูกาลแบบอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่ ประชากรประมาณ 82 ล้านคน มากที่สุดในสหภาพยุโรป เป็นจุดหมายการเข้าเมืองยอดนิยมอันดับสองในโลกรองจากสหรัฐ เมืองหลวงและมหานครใหญ่สุดของประเทศคือ กรุงเบอร์ลิน ขณะที่เขตเมืองขยายใหญ่สุด คือ รัวร์

Internship in Germany 4 – 12 months

บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและสถานประกอบการฝั่งเยอรมัน ในการจัดทำโครงการฝึกงาน ณ ประเทศเยอรมนี เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการชั้นนำให้กับนักศึกษาสาขาการโรงแรม ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ฝึกงานแบบมีรายได้ตลอดระยะเวลา 4 – 12 เดือน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์
  • มีสถานะเป็นนักศึกษาศึกษาเกี่ยวข้องกับทางด้านการโรงแรม
  • มีใบรับรองประวัติอาชญากรรม ฉบับภาษาอังกฤษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากสื่อสารภาษาเยอรมันได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ROOM SERVICE

FOOD AND BEVERAGE

สวัสดิการและค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน 800 ยูโร/เดือน

ฟรี บริการรับที่สนามบินและที่พัก 1 คืน

ฟรี คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

ฟรี เช็คเอกสารและเตรียมความพร้อมก่อนยื่นวีซ่า

ผู้เข้าร่วมโครงการควรมีความยืดหยุ่นในเรื่องเมืองและสถานประกอบการในการฝึกงาน

สาระน่ารู้…ประเทศเยอรมนี

หาที่อยู่อาศัย (Looking for Housing)

เยอรมนีเสนอบ้านเช่าคุณภาพสูงหลากหลายประเภท ชาวเยอรมันหลายคนชอบเช่ามากกว่าซื้อบ้าน

ประกันสุขภาพ (Health Insurance)

แน่นอน เราไม่อยากให้คุณป่วย แต่ถ้าคุณหรือครอบครัวของคุณต้องการแพทย์ คุณจะพบว่าความช่วยเหลือนั้น

ภาษีเงินได้ของเยอรมัน (German income tax)

ภาษีที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้จ้างงานในเยอรมนีคือภาษีเงินได้ คุณจ่ายภาษีเงินได้สำหรับรายได้ทั้งหมดของคุณเป็น

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครมาที่
internship_team@ieo.co.th

ได้รับการตอบรับ
ชำระค่าโครงการงวดที่ 1

สัมภาษณ์กับองค์กรเยอรมนี เมื่อผ่านแล้วชำระค่าโครงการในส่วนที่เหลือ

ดำเนินการด้านเอกสาร และวีซ่า