เนื่องจากการแข่งขันในตลาดแรงงานทั่วโลกในยุคปัจจุบันมีสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นทางบริษัท ไอ.โอ.อี. จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำ Business Internship Plus Gateway to Business Success English Program in USA ระยะเวลา 1 ปี วัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างแท้จริง

โอกาสการได้งานมากขึ้น เมื่อเลือกไปกับไออีโอ

เราจัดทำคอร์สเรียน Gateway to Business Success English Program in USA เพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฟรี! ระยะเวลา 1 เดือน (มูลค่าหลักหมื่น) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสุ่กระบวนการสัมภาษณ์กับองค์กรอเมริกา โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้คือ

การเตรียมพร้อมสู่สายงาน Business

ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ

เสริมสร้าง Networking Skills ให้ทันกับโลกสมัยใหม่

สร้างทักษะการนำเสนอในที่ประชุม การเจรจาต่อรองและการติดต่อสื่อสารให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติในการรับ

  กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีเกี่ยวข้องกับสายงาน Business หากจบเกิน 1 ปีนับจาก Transcript ต้องมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ระยะเวลาที่จบเกิน – ปัจจุบัน

  กรณีจบไม่ตรงสายต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการไปฝึกอย่างน้อย 5 ปี

  ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สูงกว่า Intermediate Level

รายได้ โดยประมาณ $500 - $2,200/ เดือนพร้อมใบ certificate เมื่อจบโครงการ

บริษัทชั้นนำที่เปิดรับ

Project Management Program

Location:  Jersey City, NJ   Compensation: $14 per hour

Accounting Program

Location:  Bozeman, MT   Compensation: $10 per hour

Logistics Program

Location:  Keasbey, NJ    Compensation: $17 per hour

Production and Logistics Program

Location:  New York, NY   Compensation: $15 per hour

Strategic Conference Marketing Program

Location:  New York, NY   Compensation: $15 per hour

จากใจรุ่นสู่รุ่น

“I have learned US customer service in Hawaii and how to communicate with American and international tourists how to resolve any misunderstandings between Asian customers and American colleagues. I am also improving my English negotiation skills”

Rumi Niwano
Interning at Kualoa Ranch Hawaii Inc

“The experiences opened my mind to have a better understanding about different cultures. I have brought some suggestions about recruitment procedures and sales speech to talk to the candidates. We are constantly sharing practices with each other”

Ms. Ana Carolina de Alencar da Rocha
Intern from Brazil with Infotech Sourcing, San Francisco, CA

“These activities had a huge impact on my knowledge about the culture.
I will happily go back with new habits and an open mind”

Ms. Silvia Dominizi
Intern from Italy with Development Counsellors International, New York