บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด มีประสบการณ์อย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี ทำให้เราเป็นบริษัทที่ชี่ยวชาญในด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำ โปรแกรมฝึกงาน, โปรแกรมทำงาน, โปรแกรมเรียนภาษา และบริการรับทำ Tax Refund  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษา, องค์กรและสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถานทูตประจำประเทศต่างๆในไทยอีกด้วย

มุ่งมั่นดำเนินการบริการอย่างมีคุณภาพ ในการจัดทำโปรแกรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พัฒนาสร้างความสัมพันธ์ เป็นตัวกลางในการประสานงานกับสถานประกอบการ/สถาบันทั้งในไทย และต่างประเทศ
บริการด้วยใจ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสถานประกอบการที่มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริการที่มีคุณภาพ

ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ทีได้รับ คือความความประทับใจที่ได้รับจาก IEO

เน้นความจริงใจ บริการด้วยความซื่อสัตย์

อัพเดทข่าวสาร ตามทันโลกปัจจุบันเสมอ

ดูแลและเตรียมความพร้อมให้ในทุกขั้นตอน

คัดสรรโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพ

ประสานงานติดต่อกับลุกค้า, ผู้ปกครอง,สถาบันการศึกษา, องค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คุณไม่ใช่แค่ลูกค้า แต่คุณคือหนึ่งในครอบครัวเรา