เปิดประสบการณ์การฝึกงานในประเทศในฮ่องกง ไปกับโรงแรมเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ The Ritz-Carlton Hong Kong เปิดรับหลากหลายตำแหน่ง คัดเลือกไม่ยาก สวัสดิการเพียบ!

คุณสมบัติในการเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

–  นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
–  สื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับที่ดี – ดีมาก
–  สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ในระยะเวลา 6 หรือ 12 เดือนตามที่โปรแกรมกำหนด
–  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี เรียนรู้งานได้เร็ว มีความยืดหยุ่นและมีความอดทนสูง

สถานที่ทำงานที่เปิดรับ   The Ritz-Carlton Hong Kong

Internship in Hong Kong-001

โรงแรมระดับ 5 ดาวกับแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี ชื่อที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ The Ritz-Carlton Hotel พร้อมแล้วที่จะมองโอกาสอันดีให้กับเด็กไทยในการเข้าไปฝึกประสบการณ์งานทางด้านโรงแรม ในระบบการทำงานที่ได้ชื่อว่ามีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก อีกทั้งฮ่องกงยังขึ้นได้ว่าเป็นแหล่งย่านธุรกิจ มีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวไหลเวียนคับคั่งตลอดทั้งปี ส่งผลให้น้องๆมีชั่วโมงการทำงานและรายได้ตอบแทนที่สูงตามไปด้วย อีกทั้งยังได้พัฒนาถึง 2 ภาษาคืภาษาอังกฤษและภาษาจีน

สวัสดิการและสิทธิพิเศษสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมฝึกงาน!

–  แผนกที่เปิดรับ Operation or administrative department
–  อาหารในเวลางาน
–  
ค่าตอบแทน: 5,000 HKD/ เดือน
–  ใบรับรองเมื่อเข้าร่วมจนจบโครงการ
–  
ยูนิฟอร์มและบริการ laundry service
–  ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

ราคาโปรแกรม   6 เดือน 13,000 บาท, 12 เดือนราคา 19,000 บาท
(ค่าโครงการ, ค่าประสานงานการทำเอกสาร, ค่าหาสถานที่ฝึกงาน, ค่าอาหารระหว่างทำงาน)

หมายเหตุ: ไม่รวมวีซ่า, ค่าประกัน, ค่าตั๋ว, ค่าที่พัก, ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้ข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

QR-CodelineTel : 0972458294, 026426131-2
Hotline : 0890063218
Line : @ieostudyabroad
Email : consult@ieo.co.th , info@ieo.co.th
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad