โครงการเรียนภาษาและทำงานที่ประเทศแคนาดา (Work and Study in Canada)

canada3

เปิดโอกาสสำหรับบุคคลทั่วไปที่พร้อมจะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยในโครงการ Work and Study in Canada จะมีหลักสูตรอยู่ทั้งหมด 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Certificate in English for Business) มีจุดหมุ่งหมายในการสร้างองค์ความรู้ ทางธุรกิจตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือต่อยอดทางธุรกิจได้ และหลักสูตรการจัดการด้านบริการ (Hospitality Management Certificate and Diploma Programs) หลักสูตรที่ทางวิชาการเข้ากับการฝึกงานจริง กับทางโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำ เพื่อสร้างความชำนาญ ในสายวิชาชีพการบริการระดับนานาชาติ

canada2

ทั้งเรียน ทั้งทำงาน แถมมีค่าตอบแทน

นักศึกษาจะได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ต่างๆ หลังจากที่สอบผ่านตามรายวิชาเรียนในหลักสูตร โดยระยะเวลาฝึกงานหลังจากจบหลักสูตร ขึ้นอยู่กับสาขาที่นักเรียนเลือกเรียน

canada1

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 19- 31 ปี
  • ผ่านการทดสอบระดับภาษาของทางโรงเรียนในคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือได้คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 530 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ LPI Level 5 with essay ไม่ต่ำกว่า 25
  • ผ่านการสัมภาษณ์ทาง Skype กับอาจารย์ผู้สอน
  • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี

ประสบการณ์เกินคุ้ม

  • เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษจากหลักสูตรวิชาชีพ
  • เพื่อเรียนรู้และศึกษาถึงวัฒนธรรม ประเพณีรวมถึงการใช้ชีวิตของชาวแคนาดาจากเพื่อนร่วมห้อง และเพื่อนร่วมงาน
  • เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานกับชาวต่างชาติพร้อมมีรายได้ตอบแทน และฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
  • เพื่อโอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำประสบการณ์ฝึกงานไปต่อยอดให้กับการทำงานในอนาคต

หากสนใจโครงการ Work and Study in Canada ข้างต้นสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 0972458294, 026426131-2
Hotline : 0890063218
Line : @ieostudyabroad
Email : consult@ieo.co.th , info@ieo.co.th

กดติดตามเพื่อรับข้อมูลและโปรโมชั่นใหม่ๆได้ที่
https://www.facebook.com/ieostudyabroad/

หรือเข้ามาปรึกษาโดยตรงได้ที่
บริษัท IEO Abroad ห้องเลขที่  503/34  ชั้น 18 อาคาร KSL Tower  เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

Map