Ieo Study aboard

Browsing: http://www.ieostudyabroad.com

Work and Travel In China นครเซี่ยงไฮ้ ดินแดนใหญ่ที่สุดในเมืองจีน

0

Work and Travel In China นครเซี่ยงไฮ้ ดินแดนใหญ่ที่สุดในเมืองจีน โครงการ WORK AND TRAVEL IN CHINA เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในรูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้น้องๆ

Read More

IEO Abroad : ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in singapore 6 months (ฝึกงานประเทศสิงคโปร์)

0

ชม VDO สัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in singapore 6 months (ฝึกงานประเทศสิงคโปร์) โครงการฝึกงานด้านสายอาชีพในประเทศสิงคโปร์

Read More

เรียนต่อมหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

0

เรียนต่อมหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน กับโครงการ Study abroad in china (Shanghai) หากกล่าวถึงประเทศจีนในเรื่องของเศรษฐกิจ  ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากเพราะประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  และเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ส่วนในเรื่องของภาษานั้น ด้วยระดับภาษาที่สูงขึ้นเรื่อยๆของคนไทย จึงทำให้ไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษที่ทำให้คนไทยอยากเรียนรู้ ภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้รับความสนใจและความนิยมจากคนไทยและทั่วโลกอีกด้วย

Read More

Study and Travel Program in USA

0

Study and Travel Program in USA ** โปรโมชั่นจ่าย 5 ฟรี 1!!! **  สำหรับน้องๆ ที่สมัครเข้ามาภายในปีนี้เท่านั้น สถาบัน IEO Study Abroad ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในรัฐ Washington จัดทำโครงการพิเศษขึ้นสำหรับนักศึกษาไทย…

Read More