Ieo Study aboard

Browsing: ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

5 ความกลัวของเด็กเตรียมตัวไปนอก

0

5 ความกลัวของเด็กเตรียมตัวไปนอก น้องๆ หลายคนที่อยากจะไปเรียนต่อที่เมืองนอก เชื่อว่าจะต้องแอบมีความกลัวอยู่ในใจกันแน่ๆ กลัวนั่น กลัวนี่ กลัวโน่น เรามาดูกันดีกว่าว่าความกลัวหลักๆ ที่น้องๆ กลัวกันมีอะไรบ้าง

Read More

5 ข้อที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับ

0

เปิดประสบการณ์ ต้อนรับสิ่งใหม่ๆ  เรียนรู้โลกกว้าง ไปพร้อมๆกับเรา IEO  ในโครงการ Student Exchange  วันนี้ IEO ขอนำทุกคนไปพบกับ ประโยชน์ 5 ข้อที่จะได้รับเมื่อเช้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับเรา

Read More

Student Exchange : สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

0

Student Exchange : สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน IEO  Abroad ได้จัดโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

Read More

การเทียบระดับชั้นและผลการเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา

0

การเทียบระดับชั้นและผลการเรียน เกรด 12 (Twelfth Grade) เริ่มใช้ในอเมริกาเหนือสำหรับนักเรียนปีสุดท้ายของระดับ Secondary School (ระดับมัธยมศึกษา) ในหลายประเทศนักเรียนส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับนี้ในช่วงอายุ 17 ปี หรือ 18 ปี ดังนั้นเกร ด 12 เป็นสัญลักษณ์หมายถึงผู้ที่ศึกษาในปีสุดท้ายของมัธยมศึกษา (Secondary School) มี…

Read More