Ieo Study aboard

Browsing: ทำ

Work And Travel In China : เรื่องน่ารู้ กำแพงเมืองจีน

0

ไปสัมผัส กำแพงหมื่นลี้ กับโครงการ Work and Travel in China ที่ทาง IEO จัดขึ้นกันสิคะ แล้วคุณจะต้องร้องว้าว! กับกำแพงเมืองจีนที่มีความยาวถึง 8,851.392 กิโลเมตร ขอบอกเลยว่าใครไปเมืองจีนแล้วไม่ได้ไป

Read More