Ieo Study aboard

Browsing: ทำงานต่อต่างประเทศ

Work And Travel In China : เรื่องน่ารู้ กำแพงเมืองจีน

0

ไปสัมผัส กำแพงหมื่นลี้ กับโครงการ Work and Travel in China ที่ทาง IEO จัดขึ้นกันสิคะ แล้วคุณจะต้องร้องว้าว! กับกำแพงเมืองจีนที่มีความยาวถึง 8,851.392 กิโลเมตร ขอบอกเลยว่าใครไปเมืองจีนแล้วไม่ได้ไป

Read More

ตะลุยเมืองจิงโจ้ กับโครงการ Work & Study ประเทศออสเตรเลีย

0

ตะลุยเมืองจิงโจ้ กับโครงการ Work & Study ประเทศออสเตรเลีย โครงการเรียนและทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย  (Work and Study in Australia) ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ และวัฒนธรรม สำหรับน้องๆหรือผู้ที่อยากเรียนและทำงานที่ต่างประเทศ วันนี้ IEO จะพาไปเปิดเปิดประตูสู่ซีกโลกใต้ “ออสเตรเลีย” ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

Read More

IEO Abroad เปิดโอกาส Work&Travel ประเทศสิงคโปร์

0

IEO Abroad เปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์ Work&Travel (ทำงานและท่องเที่ยว) ประเทศสิงคโปร์ หากการท่องเที่ยวต่างประเทศแถมมีงานทำพร้อมค่าตอบแทนคือความฝันของคุณ ฉะนั้นอย่าปล่อยให้เป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแล้งๆ  วันนี้ IEO Abroad มีสิ่งดีๆมานำเสนอกับโครงการดีๆที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชา ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จาก 2 สถาบันดังนี้

Read More