การเทียบระดับชั้นและผลการเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยน | Student Exchange | ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ | ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

เกรด 12 (Twelfth Grade) เริ่มใช้ในอเมริกาเหนือสำหรับนักเรียนปีสุดท้ายของระดับ Secondary School (ระดับมัธยมศึกษา) ในหลายประเทศนักเรียนส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับนี้ในช่วงอายุ 17 ปี หรือ 18 ปี ดังนั้นเกร
ด 12 เป็นสัญลักษณ์หมายถึงผู้ที่ศึกษาในปีสุดท้ายของมัธยมศึกษา (Secondary School) มี 19 ประเทศด้วยกันที่ใช้ระบบแบบเกรด 12 คือ ออสเตเรีย บราซิล แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศษ เยอรมัน อินเดีย ไอร์แลนด์ ปากีสถาน แอฟริกาใต้ สวีเดน แม๊กซิโก นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา ลาตินอเมริกา อิตาลี

สรุป เกรด 12 (Grade 12) มักจะเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูกันนักในประเทศไทย แต่ถ้าเป็นประเทศโซนตะวันตก เช่น อเมริกา แคนาดา รวมถึงประเทศอินเดีย ก็จะทราบกันดีว่าเกรด 12 นั้นเป็นระบบการศึกษามาตราฐานที่แบ่งกันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถม (Primary School) และ ระดับมัธยม (Secondary School) ซึ่งแต่ละระดับสอดคล้องตามอายุของนักเรียน

 

ระดับประถม (Primary School)

เกรด (Grade) ระดับชั้น อายุ (ปี)
1 ประถมศึกษาปีที่ 1 7-8
2 ประถมศึกษาปีที่ 2 8-9
 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 9-10
4 ประถมศึกษาปีที่ 4 10-11
5 ประถมศึกษาปีที่ 5 11-12
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 12-13

 

ระดับมัธยม (Secondary School)

เกรด (Grade) ระดับชั้น อายุ (ปี)
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13-14
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14-15
9 มัธยมศึกษาปีที่ 3 15-16
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16-17
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17-18
12 มัธยมศึกษาปีที่ 6 18-19

 

การเทียบผลการเรียน

4.0 Excellent  A
3. 5 Very Good    B+
3.0 Good  B
2. 5 Fairly Good   C+
2.0 Fair C
1.5 Poor   D+
1.0 Very Poor D (0, Fail = F)