Student Exchange | ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ (STUDENT EXCHANGE) มันดีจริงหรอ?

ปัจจุบันนี้ น้องๆหลายคนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดที่อยากจะไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพราะโลกทุกวันนี้การมีความรู้ทางด้านภาษามากเท่าไหร่ ยิ่งจะทำให้น้องๆ สามารถวางแผนอนาคตตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำภาษานั้นมาใช้เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือประกอบอาชีพในทางที่น้องๆถนัด ดังนั้นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ (STUDENT EXCHANGE) จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้น้องๆ เหล่านี้ได้สานต่อความฝันที่อยากจะไปฝึกภาษาในต่างประเทศ ด้วยอายุที่ถือว่าไม่ได้มากและน้อยจนเกินไป

คำถามที่ว่า “ ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ (STUDENT EXCHANGE) มันดีจริงหรอ? “ นั้นเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนอดสงสัยไม่ได้ และเป็นคำถามที่น้องหลายๆ คนมักจะถามกันปากต่อปาก ซึ่งคำตอบที่ได้นั้นมีทั้งแง่บวกและแง่ลบต่างกันไป โดยวันนี้พี่ๆจาก IEO STUDY ABROAD จะช่วยน้องๆไขข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ (STUDENT EXCHANGE) นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังต้องการจะพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ ด้านความรู้ทางวิชาการ รวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ (ครอบครัวอาสาสมัคร) ผู้มากด้วยประสบการณ์ และเพื่อนๆนานาชาติ ภายใต้งบประมาณที่รัฐบาลในต่างประเทศ ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด นี่จึงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับน้องๆเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อน้องๆประสบความสำเร็จกับโครงการนี้แล้ว น้องๆจะสามารถดูแลตัวเองได้ดี รวมถึงมีความกล้าแสดงออก และทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ก็จะดีตามไปด้วย แต่น้องๆบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ (STUDENT EXCHANGE) เนื่องจากบางครั้งการปรับตัวในต่างประเทศนั้นทำได้ยาก หรือไม่สามารถเข้ากับสังคมได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่ๆ ที่ดูแลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ (STUDENT EXCHANGE) จะคอยแนะแนวและแนะนำน้องๆในการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนั่นเอง อย่างไรก็ตามหากน้องๆจะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้ว น้องๆควรจะต้องรู้จักการปรับตัวให้เร็วขึ้นและยอมรับสภาพในสังคมนั้นๆให้ได้ เพราะการใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ในการปรับตัว นั่นหมายถึง ความสุขของน้องๆก็จะมีมากขึ้น

IEO STUDY ABROAD มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำน้องๆ และสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทเราอยากจะบอกน้องๆนั่นคือ การไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ (STUDENT EXCHANGE) มันดีแน่นอน เพียงน้องๆรู้จักการเปิดใจ ทุกอย่างก็จะไม่ใช่เรื่องทุกข์อีกต่อไป