โครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยแบ่งเป็นระยะเวลา 20 – 26 สัปดาห์ ลักษณะการทำงานจะเป็นทางด้านสายงาน marketing, events และ human resources โดยจะมีบุคลากรและผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

–  อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาระดับต่ำสุด ปวส. ทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับ marketing, events และ human resources
–  กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีทางด้านสาขา marketing, events และ human resources หรือจบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 ปี
–  มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือนในด้านสายงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการเลือกไปฝึกงาน
–  สถานที่ทำงานทางองค์กรออสเตรเลียจะเป็นผู้เลือกให้
–  ใช้เวลารอวีซ่า 6 เดือนขึ้นไป

ข้อมูลโครงการ

ระยะเวลาโครงการ 26 – 26 สัปดาห์
อัตราค่าตอบแทน                            เดือนละ $600- $900
ชั่วโมงการทำงาน                           30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระยะเวลาในการสมัครโครงการ      

สามารถสมัครโครงการได้ตลอดทั้งปี

ควรสมัครก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน

ระยะเวลาในการดำเนินการ 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ:

สถานที่ที่ฝึกงานขึ้นอยู่กับทางนายจ้างอนุมัติ และยอมรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกนายจ้างได้แต่ท้ายสุดคนที่อนุมัติการฝึกงานที่ออสเตรเลียคือนายจ้าง ( Host Company) ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นสูง และควรทำความเข้าใจกฎการคืนเงินตามเอกสารแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

บริษัทชั้นนำต่างๆ มากกว่า 5,600 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ

Logo host company for AUS Stipend Program - 1

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.  ส่ง Resume มายัง consult@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2.  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่า application fee พร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารต่างๆและวีซ่า
3.  หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กำหนด
4.  ดำเนินการด้านวีซ่า
5.  หลังจากที่ผลวีซ่าออกแล้วนัดเตรียมความพร้อมก่อนบินไปฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

QR-CodelineTel : 0972458294, 026426131-2
Hotline : 0890063218
Line : @ieostudyabroad
Email : consult@ieo.co.th , info@ieo.co.th
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad