internship-AUS-2017

พบกับโครงการฝึกงาน Internship in Australia กับ 3 สายงานสุดฮิต Hospitality, Business, Engineering เปิดรับน้องๆที่เรียนทางด้านสายนี้เข้ารับการฝึกงานและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในสถานประกอบการมากกว่า 4,500 แห่งในประเทศออสเตรเลีย

ค่าตอบแทน/ชั่วโมง

Hospitality     $16-$19

Business and Engineering     Unpaid Job

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

–     อายุ 18 – 30 ปี
–     จบการศึกษาระดับต่ำสุด ปวส. ทางด้านสายที่เกี่ยวข้องหรือกำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีทางด้านสาย Hospitality,  Culinary และ Gastronomy, Business, Engineering หรือจบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 ปี
–     มีประสบการณ์การเรียนระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสาย Hospitality, Business, Engineering ไม่ต่ำกว่า 2  ปีและมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในโรงแรมหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่ผู้เข่าร่วมโครงการต้องการเลือกไปฝึกงาน
–     ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงานที่นายจ้างจะเป็นผู้เลือกให้ในการคัดเลือกสถานที่ทำงาน และการทำวีซ่าให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

internship-AUS-2017-logo

ตัวอย่างสถานประกอบการชั้นนำต่างๆมากกว่า 4,500 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ

 

ผลประโยชน์ที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in Australia จะได้รับ

–     ได้รับการยอมรับจากบริษัทนานาชาติเพราะเคยมีประวัติผ่านการฝึกงานในบริษัทและโรงแรมชั้นนำของประเทศออสเตรเลียส่งผลให้อนาคตแห่งการทำงานในบริษัทชั้นนำเป็นไปได้ไม่ยาก
–     การไปฝึกงานนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการไปเรียนต่อเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ได้รับมีมากกว่าการไปเรียนภาษาคือ ประสบการณ์การทำงานและยังได้ฝึกภาษาที่เป็นคำศัพท์เฉพาะทางอีกด้วย
–     ได้ฝึกงานอย่างตรงสายในบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง ทำให้สามารถนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดทางด้านสายอาชีพการทำงานในอนาคตได้
–     เสริมสร้างจรรยาบรรณและเรียนรู้ระบบวิธีการทำงานของชาวออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นอีกประเทศหนึ่งว่ามีระบบการทำงานที่ได้คุณภาพระดับโลก
–     พัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวออสเตรเลีย
–     เสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเป็นมืออาชีพในโลกของการทำงานรู้จักปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
–     ใบรับรองเมื่อจบโครงการ

สามารถดูข้อมูลโครงการ Internship in Australia ได้ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

QR-CodelineTel : 0972458294, 026426131-2
Hotline : 0890063218
Line : @ieostudyabroad
Email : consult@ieo.co.th , info@ieo.co.th
Facebook : www.facebook.com/IEOINTERNSHIPABROAD