Wednesday, 01 July 2015 03:40 am
Work and Travel Study Abroad
โครงการ Work and Travel เปิดรับสมัคร...แล้ว!!โทร.026503532-3
Study Abroad

Work Travel, Au Pair, Work Study, Internship USA, UK, Australia, Student Exchange

Study Abroad Home
Apply Online Apply Online login system internship

สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
Line : ieostudyabroad
Call Center : 0-2650-3532-3
Hotline : 0-8900-63218 (24 Hrs.)

เปิดทำการทุกวัน : 9:00 น. - 17:30 น.
Online LearningInternshipMBAStudy AbroadWork and Travelwork and studyStudent Exchange
HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM IN USA
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

IEO Study Abroad ได้จัดโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุ 14 - 17 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการเป็นทางเลือก ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับนักเรียนต่างชาติที่กำลังมองหาความลงตัว ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ และที่พักของอาสาสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้มากด้วยประสบการณ์ ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

ฉะนั้นเราจึงเปิดช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนทุกท่าน ที่สนใจไปสัมผัสประสบการณ์อันแสนคุ้มค่านี้ ได้ด้วยตัวเองให้มากขึ้น เพราะนอกจากนักเรียนจะได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนอเมริกัน ตลอดจนศึกษาสภาพภูมิประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของสหรัฐอเมริกาแล้ว นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ยังจะได้พักอาศัยอย่างปลอดภัย และอบอุ่นเป็นกันเองกับครอบครัวชาวอเมริกัน ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกาอีกด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของโรงเรียนเราจะเน้นโรงเรียนของรัฐบาลในระดับมัธยมปลาย ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ และสามารถนำประกาศนียบัตรมาเทียบวุฒิการศึกษา ตามประกาศจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได้ หรือสามารถนำมาสมัครเข้าเรียน ที่มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติก็ได้อีกเช่นกัน


ระยะเวลาโครงการ 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
ระยะเวลาการเดินทาง เริ่มเดินทางตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมหรือไม่ เกินกลางเดือนกันยายน และสิ้นสุดโครงการในช่วง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

โดยนักเรียนสามารถเดินทางก่อนเปิดภาคเรียนได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ และเดินทางกลับภายใน ไม่เกิน 1 อาทิตย์หลังปิดภาคการศึกษา    


โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับเด็กไทยอย่างไร ทำไมต้องไปโครงการนี้?

การเข้าร่วมโครงการทุนฯ ได้นั้นเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตนักเรียนมัธยม ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้ ด้วยการไปสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ และประสบการณ์อันแปลกใหม่ในต่างแดนอย่างปลอดภัย และใช้ทุนน้อย

จุดเริ่มต้นของโอกาสสำคัญในครั้งนี้ นำมาซึ่งโอกาสดี ๆ อีกหลายอย่าง ข้อความส่วนหนึ่งของงานวิจัย และหนังสือที่ เขียนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากทั่วทุกมุมโลก อย่าง คริสติน นัตทอลล์ กล่าวไว้ในหนังสือ Teaching Reading Skills in a Foreign Language ว่า " วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ คือ การไปอาศัยอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษานั้น "

ทาง IEO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเด็กไท ยให้มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับเด็กต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงความสำคัญด้านภาษาที่เราควรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ทาง IEO ด้วยความร่วมมือจากองค์กรในต่างประเทศ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน มาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปี ได้พัฒนาโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบ F-1 ขึ้นมา โดยมีจุดเด่นของโครงการดังนี้

  ความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมงกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน และเรียนในโรงเรียนอเมริกันที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับนักเรียนอเมริกันคนอื่น ๆ ในชั้นเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งจะทำให้ทักษะด้านภาษาของนักเรียนถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านการฟัง อ่าน เขียน และความเข้าใจภาษาอังกฤษ

  ได้เรียนรู้ในต่างประเทศอย่างปลอดภัย นักเรียนมีโอกาสได้สัมผัสรูปแบบการศึกษา และใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งรูปแบบรัฐบาล และเอกชน อีกทั้งจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน (Host Family) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาหนึ่งปี ทำให้นักเรียนที่ต้องจากบ้าน ไปอยู่ต่างถิ่นรู้สึกอบอุ่นใจ มีสมาชิกในครอบครัวคอยดูแลแนะนำให้รู้สึกปลอดภัย เสมือนหนึ่งเป็นบ้านหลังที่สองในอเมริกา ทั้งนี้ผู้ปกครองก็จะรู้สึกคลายกังวล เมื่อนักเรียนต้องจากบ้านไปอยู่ห่างไกลอีกด้วย

  ทางโครงการฯ มีเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น และระดับภาคคอยดูแล และให้คำปรึกษากับนักเรียนในโครงการฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งทางสถาบันการศึกษา และโครงการฯ จะมีการประสานงาน ติดตาม และรายงานผลของนักเรียนแต่ละคนตลอดเวลา

  ได้โอกาสเรียนรู้ในต่างแดน ด้วยงบประมาณที่ประหยัด อัตราค่าโครงการฯ เป็นอัตราที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้ปกครองไม่ต้องแบกรับภาระหนักในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ

  โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการคัดเลือกโรงเรียนจำนวนมาก เข้าร่วมโครงการฯ จึงช่วยลดการรวมกลุ่มกัน ของนักเรียนไทย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  เพิ่มทางเลือกในการเรียน ทั้งนี้นักเรียนสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เลยเมื่อจบโครงการ เนื่องจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนฯ ทุกคนมีวีซ่า F1 อยู่แล้ว หรือหากเลือกที่จะกลับมาเทียบหน่วยกิตที่โรงเรียนในเมืองไทยก็สามารถทำได้

  ได้สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน และเพื่อนนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก จากวันแรกที่เดินทางถึงสหรัฐอเมริกา ใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ในช่วงระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จนถึงวันสุดท้ายที่นักเรียนเดินทางกลับ แน่นอนว่าการสร้างความสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกันย่อมก่อให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์ และเพื่อนจากนานาประเทศที่ได้ใช้เวลาร่วมกันตลอด 1 ปี

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และลักษณะทั่วไปของมลรัฐ ที่อยู่ในโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน

การศึกษาในสหรัฐอเมริกา แต่ละรัฐจะควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และวางแผนการศึกษาของตนเองโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง ทุกรัฐจะมีหน่วยงานการศึกษาคล้ายกระทรวงศึกษาธิการคอยกำหนดมาตรฐานต่างๆ แนะนำเงินงบประมาณอุดหนุนให้โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย จากเงินภาษีที่เก็บได้จากประชาชนในแต่ละรัฐ ชีวิตการเรียนของเด็กอเมริกันจะเริ่มต้นด้วยโรงเรียนเตรียมอนุบาล หรือโรงเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุประมาณ 3 ปี แต่เด็กอเมริกันจะเริ่มเรียนอย่างจริงจังเมื่ออายุ 6 ปีบริบูรณ์ คือเข้าเรียนในชั้น Grade 1 ซึ่งบ้านเราก็นับว่าเป็นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง Grade 12 โดยทั่วไปสำหรับเด็กที่เข้าเริ่มเรียนตามปกติ และเรียนต่อเนื่องไปโดยไม่ขาดตอน และจะสำเร็จการศึกษา Grade 12 เมื่ออายุประมาณ 18 ปี ซึ่งนับว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สหรัฐอเมริกานับเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางภูมิประเทศ และผู้คนจากหลากหลายถิ่นที่มารวมตัวกัน จนทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นชาติที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมในโครงการฯ จะอยู่ในแถบ Midwest United State ประกอบด้วย 12 รัฐคือ Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Ohio และ Wisconsin รวมทั้งที่รัฐ Florida เนื่องจากครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ในแถบนี้มีความตระหนักและสนใจรับนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก ครอบครัวส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัวเชิงขยายมากกว่าครอบครัวเชิงเดียวตามเมืองใหญ่ ทำให้นักเรียนได้รับความอบอุ่น ความเอาใจใส่เปรียบเสมือนลูกหลานของครอบครัวนั้น ๆ ประชากรในแถบ Midwest United State ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา เกษตรกรรม การขนส่งเชิงพาณิชย์ทั้งทางเรือ และทางอากาศ เป็นต้น

ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีภูเขาขนาดใหญ่ และทะเลสาบลล้อมรอบ เช่น แม่น้ำมิซซิสซิปปี้ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิทั่วไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศา หรืออาจจะติดลบในบางพื้นที่สำหรับช่วงฤดูหนาว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแถบนี้ได้แก่ Mount Rushmore Black Hills, SD, The Milwaukee Art Museum Lake Michigan, Canal Walk Orlando Disneyland, Mt. Lympus Water and Theme Park, St. Peach Beach, Downtown Chicago

ตัวอย่างโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ Tri Country Area Public Schools, Sand Lake, MI / Algoma Christian School, Kent City, MI / Grand Haven Public Schools, Grand Haven, MI / Mattawan Consolidated Schools, Mattawan, MI / Seymour Public School, Seymour, WI เป็นต้น

ครอบครัวอุปถัมภ์

ทางองค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ จะทำหน้าที่ในการคัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ใน แต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยก่อนที่ครอบครัวอุปถัมภ์ จะสามารถตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนนั้น จะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้องค์กรแลกเปลี่ยนมั่นใจว่าครอบครัวอุปถัมภ์ มีความพร้อมที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไปพักอาศัยอยู่ที่บ้าน และมีความสนใจจริง ที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนต่างชาติ

ทางองค์กรแลกเปลี่ยนจะส่งเจ้าหน้าที่ หรือผู้ประสานงานท้องถิ่นไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกทุกคน ของครอบครัวที่จะพักอาศัยอยู่ในบ้านใน ระหว่างที่นักเรียนไปพำนักอาศัย และจะต้องทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Background Check) ของสมาชิกทุกคนในบ้านที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน และสภาพแวดล้อมภายในบ้านจะไม่เป็นอันตรายกับนักเรียนแลกเปลี่ยน หลังจากนั้นจะต้องติดต่อขอสัมภาษณ์บุคคลอ้างอิง (Reference) ที่รู้จักกับครอบครัวนี้มาเป็นเวลานาน เพื่อพิจารณาว่าครอบครัวนี้มีความเหมาะสมที่จะรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากที่ทางสถาบัน IEO Study Abroad ได้กำหนดไว้ โดยผู้สมัครจะต้องทำข้อสอบปรนัย ซึ่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% เป็นอย่างน้อย และมีคะแนนในการสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงอีกไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ของคะแนนทั้งหมด

่าโครงการ

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
1 Registration Fee / ค่าลงทะเบียน (Non Refundable)

8,000

2 Program Fee / ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 52,000
3 Placement Fee / ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 413,000 บาท
- งวดที่ 1
( หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากทางฝั่งองค์กรที่สหรัฐอเมริกาภายใน 7 วัน )
200,000
- งวดที่ 2
( หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน จากทางโรงเรียนใน ประเทศอเมริกาภายใน 7 วัน )
213,000
4 Visa Package

15,000

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวไม่รวม ::
     -  ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
     -  ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีนต่างๆ
     -  ค่าตั๋วเครื่องบิน
     -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
     -  ค่าเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน เช่น การไปทัศนศึกษา การเรียนพิเศษนอกชั้นเรียน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
     -  ค่าเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักและโรงเรียน
     -  ค่าเครื่องแบบนักเรียนในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวรวม ::
     -  ค่าระบบนักเรียนแลกเปลี่ยน ( Sevis Fee )
     -  ค่าประกันสุขภาพ ( Insurance Fee )

ขั้นตอนและเอกสารในการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ และเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ
2. หลังจากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ทำการกรอกใบสมัคร เจ้าหน้าที่จะส่งใบสมัครให้กับทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกา และชำระเงินค่าสมัครโครงการงวดที่ 1
3. ทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกาออกใบตอบรับเข้าร่วมโครงการและชำระเงินงวดที่ 2 เข้ามาภายใน 7 วัน
4. ทางองค์กรจัดหาโรงเรียนให้ และหลังจากที่โรงเรียนออกใบตอบรับเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนต้องชำระเงินงวดที่ 3 ทั้งหมดภายใน 7 วัน
5. ทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกาจัดหา Volunteer Host Family
6. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง


HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM IN USA


  -   เอกสารรายละเอียดโครงการ High School Student Exchange
  -   ค่าใช้จ่ายโครงการ + Refund Policy โครงการ High School Student Exchange
  -   ใบสมัครสอบเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IEO Study Abroad  
Tel :  026503532-3     Hotline : 0890063218   E-mail : info@ieo.co.th  
Line : ieostudyabroad   Website : www.ieostudyabroad.com    
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad
 
IEO Service
Air Ticket IELTS Calling Card
IELTS IELTS ISIC Card
Tax Back Translation VISA
Travel Insurance Travel Insurance ค้นหารวดเร็วทันใจด้วย Google

Valid CSS!


Copyright © IEO Study Abroad CO.,Ltd All right reserved.
Room 11A, th Floor. Vanissa Bldg. 29 Soi Chitlom Ploenchit Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel : 0-2650-3532-3 Fax : 0-2650-3534
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | Banner Exchange | เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาอัพเดท Browser ให้เป็น Version ล่าสุด