Tuesday, 21 October 2014 05:16 pm
TRUST IEO : T= Testimonial R= Responsibility U= U are our life S= System Service Support T= Truth สถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการที่อยู่ในความดูแล, Work and Travel, Career Training, Internship, Work and Study, Counselling, Student Exchange, Au Pair ... ขอบคุณที่เชื่อมั่นและไว้ใจให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ ...

Student Exchange

Home Contact us

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Student Exchange

Apply Online login system Resume Online
สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
Line : ieostudyabroad
Call Center : 0-2650-3532-3
Hotline : 0-8900-63218 (24 Hrs.)

เปิดทำการทุกวัน : 9:00 น. - 17:30 น.
Au PairInternshipStudy AbroadMBAWork and StudyStudent ExchangeWork and Travel
Student Exchange
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน


Student Exchange


โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แคนาดา

IEO Scholarship Student Exchange at Canada


ความสำคัญของโครงการ

โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศแคนาดา ของ IEO เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับมัธยมศึกษา ได้ไปศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา โดยนักเรียนจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลในมณฑล Nova Scotia ซึ่งถือว่าเป็นมณฑลที่ปลอดภัยที่สุด

และเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดดทางองค์กรจะจัดให้นักเรียนไทยสูงสุดไม่เกิน 3 คนต่อ 1 โรงเรียน โดยนักเรียนจะได้พบเพื่อนใหม่จากนานาประเทศ และได้เรียนรู้วัฒนธรรม ในหลายแง่มุมจากทั่วโลก ได้มีโอกาสท่องเที่ยว และเข้าใจถึงความเป็นอยู่ของประเทศแคนาดา ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐานในอันดับต้นๆ ของโลกในเรื่องของการเป็นประเทศที่น่าอยู่ ปลอดภัย และที่สำคัญในเรื่องของคุณภาพทางการศึกษา
และที่สำคัญสิ่งที่นักเรียนจะได้รับคือ ประสบการณ์จากการเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน กับครอบครัวชาวแคนาดา ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว โดยนักเรียนจะได้รับความอบอุ่น เสมือนลูกหลานในครอบครัว ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และยังมีที่ปรึกษาในเรื่องของ Homestay ดูแลอย่างใกล้ชิดในอัตราส่วน 27:1

เนื่องด้วยทางองค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการศึกษา และอยากส่งเสริมเด็กไทยให้มีคุณภาพ ของการศึกษาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษาอังกฤษ ที่เราควรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งต้องการที่จะให้เขาเหล่านั้น ได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นภายใต้ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย และปลอดภัย จึงได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดาเป็นจำนวนมากกว่า 1 แสนบาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  อายุระหว่าง 12-18 ปี
•  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือกำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เกรด 7)
•  เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพดี
•  เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ
•  เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
•  เป็นนักเรียนที่สามารถยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. การศึกษาต่อระดับมัธยมในโรงเรียนที่ประเทศแคนาดาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
2. ประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดาอย่างแท้จริง เพราะนักเรียนจะได้พักอาศัย กับครอบครัวชาวแคนาดา พร้อมอาหาร 3 มื้อต่อวัน
3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
4. ปฐมนิเทศ ณ ประเทศแคนาดา
5. โอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดด
6. โอกาสในการได้รับทุนการศึกษาอีกครั้งหากผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และนักเรียนเลือกศึกษาต่อในปีถัด ไปที่ประเทศแคนาดา โดยโครงการนี้จะแตกต่างจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คือนักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในปีถัดไปได้เลย
7. โอกาสศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
8. ประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศแคนาดา

ค่าโครงการ แบ่งออกเป็น

งวดที่ 1

ชำระก่อนยื่นวีซ่าจำนวน 88,300 บาท *

งวดที่ 2 ชำระหลังจากยื่น 2 อาทิตย์ จำนวน 250,000 บาท
งวดสุดท้าย

- ชำระก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม สำหรับเริ่มเรียนเทอม 1 ในเดือนกันยายน จำนวน 250,000
- ชำระก่อนวันที่ 1 ธันวาคม สำหรับเริ่มเรียนเทอม 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 250,000


หมายเหตุ

* ถ้าหากวีซ่าถูกปฏิเสธทางสถาบันจะคืนเงินค่าโครงการให้ทั้งหมด หักเพียงแค่ค่าสมัครที่จ่ายให้กับโรงเรียน ที่แคนาดาจำนวน 14,600 บาท, ค่าเอกสารต่างๆและค่าวีซ่าที่ชำระให้กับทางสถานทูต จำนวน 5,500 บาทเท่านั้น

**ค่าโครงการไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน, ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี) ฯลฯ

ขั้นตอนการสมัคร
1. ส่งใบสมัคร มาที่ info@ieo.co.th พร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 500 บาท สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่
2. โดยนักเรียนจะต้องทำการสอบคัดเลือกก่อน และโรงเรียนจะเปิดเทอม 1 ในเดือนกันยายน และเทอม 2 ในเดือนกุมภาพันธ์

หมายเหตุ ควรสมัครก่อนเดือนที่เริ่มเรียนประมาณ 3 เดือน เนื่องจากขั้นตอนในการทำวีซ่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร


IEO Service
Air Ticket IELTS Calling Card
IELTS IELTS ISIC Card
Tax Back Translation VISA
Travel Insurance Travel Insurance


 ค้นหารวดเร็วทันใจด้วย Google

Valid CSS!


Copyright © IEO Study Abroad CO.,Ltd All right reserved.
Room 11A, th Floor. Vanissa Bldg. 29 Soi Chitlom Ploenchit Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel : 0-2650-3532-3 Fax : 0-2650-3534
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | Banner Exchange | เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาอัพเดท Browser ให้เป็น Version ล่าสุด