Sunday, 02 August 2015 06:11 am
Work and Travel Study Abroad
โครงการ Work and Travel เปิดรับสมัคร...แล้ว!!โทร.026503532-3
Study Abroad

Work Travel, Au Pair, Work Study, Internship USA, UK, Australia, Student Exchange

Study Abroad Home
Apply Online Apply Online login system internship

สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
Line : ieostudyabroad
Call Center : 0-2650-3532-3
Hotline : 0-8900-63218 (24 Hrs.)

เปิดทำการทุกวัน : 9:00 น. - 17:30 น.
Online LearningInternshipMBAStudy AbroadWork and Travelwork and studyStudent Exchange
HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM IN USA
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

IEO Study Abroad ได้จัดโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุ 14 - 17 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการเป็นทางเลือก ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับนักเรียนต่างชาติที่กำลังมองหาความลงตัว ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ และที่พักของอาสาสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้มากด้วยประสบการณ์ ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

ฉะนั้นเราจึงเปิดช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนทุกท่าน ที่สนใจไปสัมผัสประสบการณ์อันแสนคุ้มค่านี้ ได้ด้วยตัวเองให้มากขึ้น เพราะนอกจากนักเรียนจะได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนอเมริกัน ตลอดจนศึกษาสภาพภูมิประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของสหรัฐอเมริกาแล้ว นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ยังจะได้พักอาศัยอย่างปลอดภัย และอบอุ่นเป็นกันเองกับครอบครัวชาวอเมริกัน ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกาอีกด้วย

Student Exchange
 • ข้อมูลโครงการ
 • คุณสมบัติ
 • การสมัคร
 • ตารางสอบ
 • ค่าใช้จ่าย
 • สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

บริษัท IEO Study Abroad Abroad ได้ดำเนินงานด้านแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโครงการฝึกงานในต่างประเทศมาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นตลอดมา และมีจำนวนผู้ใช้บริการหลายร้อยคนต่อปี โดยสถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านการศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย (Study Abroad) นอกจากนี้ ทางสถาบันยังได้มีการประสานงาน ร่วมกันกับองค์กรนานาชาติ สถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วยเหลือดูแล ผู้สนใจอย่างใกล้ชิด จนได้รับความพึงพอใจอย่างตรงเป้าหมาย ตามนโยบาย “ มากด้วยประสบการณ์ บริการด้วยใจไปกับ IEO Study Abroad ”

โครงการแลกเปลี่ยน F-1 High School Exchange in United States of America ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 - 18 ปี ในช่วงเวลาที่เดินทางไปถึง (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 5) เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมทั้งรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนประจำในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 เดือนหรือ 1 ปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนอเมริกันผ่านครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) รวมถึงได้ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ.

การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน ทางองค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ จะทำหน้าที่ในการคัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ใน แต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยก่อนที่ครอบครัวอุปถัมภ์ จะสามารถตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนนั้น จะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้องค์กรแลกเปลี่ยนมั่นใจว่าครอบครัวอุปถัมภ์ มีความพร้อมที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไปพักอาศัยอยู่ที่บ้าน และมีความสนใจจริง ที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนต่างชาติ

ทางองค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ จะทำหน้าที่ในการคัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ใน แต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน  โดยก่อนที่ครอบครัวอุปถัมภ์ จะสามารถตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนนั้น จะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้องค์กรแลกเปลี่ยนมั่นใจว่าครอบครัวอุปถัมภ์ มีความพร้อมที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไปพักอาศัยอยู่ที่บ้าน และมีความสนใจจริง ที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนต่างชาติ 

ทำไมต้องไปโครงการ F-1 High School Exchange

สิทธิที่นักเรียนจะได้รับ F-1
(Student Visa)
J-1
(Exchange Visitor Visa)
  รับรองสิทธิในการเข้าเรียน (สอบผ่านแล้วได้ไปแน่นอน)             Yes                     No
  เลือกเขตพื้นที่การศึกษาได้             Yes                     No
  ประเภทของโรงเรียน (รัฐบาล เอกชนและโรงเรียนประจำ)             Yes                     No
  สามารถลงเรียนต่อเนื่องได้             Yes                     No
  สามารถเลือกกิจกรรมต่างๆและเลือกวิชาเรียนได้             Yes                     No
  สนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่/วิชาสอนเสริม             Yes                     No
  จบไม่ตามหลักสูตรได้             Yes                     No
  ใบรับรองการศึกษาจบมัธยมปลาย             Yes                     No


รายชื่อโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนที่อยู่ในโครงการ F-1 High School Exchange (ดาวน์โหลดที่นี่)

ข้อมูลโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา (ดาวน์โหลดที่นี่)


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

-   มีอายุระหว่าง 14 - 18 ปีในช่วงเวลาที่เดินทางไปถึง 
-   นักเรียนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ
-   มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-   ผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนและองค์กรอุปถัมภ์กำหนด
-  มีความประพฤติที่ดี สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
-   นักเรียนและครอบครัวจะต้องมีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

การเทียบระดับชั้นและผลการเรียน

                  ระบบการศึกษา

               U.S. Equivalent

       ระดับชั้นอนุบาล (อายุ 3-6 ปี)

               ระดับชั้นอนุบาล

               ประถมศึกษาปีที่ 1

          ระดับการศึกษาเกรด 1

               ประถมศึกษาปีที่ 2

          ระดับการศึกษาเกรด 2

               ประถมศึกษาปีที่ 3

          ระดับการศึกษาเกรด 3

               ประถมศึกษาปีที่ 4

          ระดับการศึกษาเกรด 4

               ประถมศึกษาปีที่ 5

          ระดับการศึกษาเกรด 5

               ประถมศึกษาปีที่ 6

          ระดับการศึกษาเกรด 6

               มัธยมศึกษาปีที่ 1

          ระดับการศึกษาเกรด 7

               มัธยมศึกษาปีที่ 2

          ระดับการศึกษาเกรด 8

               มัธยมศึกษาปีที่ 3

          ระดับการศึกษาเกรด 9

               มัธยมศึกษาปีที่ 4

          ระดับการศึกษาเกรด 10

               มัธยมศึกษาปีที่ 5

          ระดับการศึกษาเกรด 11

               มัธยมศึกษาปีที่ 6

          ระดับการศึกษาเกรด 12

การเทียบผลการเรียน

         4

     Excellent

         A

       3. 5

   Very Good

         B+

         3

       Good

         B

       2. 5

  Fairly Good

         C+

         2

        Fair

         C

       1.5

      Poor

         D+

         1

  Very Poor

D (0, Fail = F)

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา (ดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่นี่)
 2. ส่งใบสมัครสอบมาทางอีเมล์ service@ieo.co.th , info@ieo.co.th หรือ Fax 02-6503534 หรือส่งใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สถาบัน IEO STUDY ABROAD ชั้น 11 อาคารวานิสสา ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ดูแผนที่)
 3. แนบรูปถ่ายหน้าตรง 1  นิ้ว จำนวน 2 ใบมาในวันสอบ
 4. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวน 200 บาท (ดาวน์โหลดรายละเอียดการชำระเงินได้ที่นี่)
 5. สามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้สอบได้ทุกวัน ตามวันและเวลาทำการหรือที่หน้าห้องสอบ

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. สำเนาผลการเรียนย้อนหลัง  3 ปีการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 2. ใบรับรองการสถานภาพนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
 4.  


ตารางสอบ

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ เวลา
  วันสอบทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา      วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558    10.30 น.
   เป็นต้นไป
  วันสอบทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา      วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558     10.30 น. 
   เป็นต้นไป

 

  * หมายเหตุ: ทุนการศึกษาไม่สามารถนำมาแลกเป็นรูปแบบของเงินสดได้
** ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของทุนการศึกษาไปใช้ในปีต่อไปได้ และผู้ได้รับทุนจะถูกตัดสิทธิ์หากไม่ทำการแจ้งยืนยันการรับทุนและตอบรับเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สหรัฐอเมริกาตามวันและเวลาที่กำหนด


สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ
-   ดินสอ 2B หรือมากกว่า
-   ปากกา สำหรับการเขียนข้อมูลประจำตัวผู้สอบ 
-   ยางลบ
-   บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน ยื่นพร้อมกับบัตรประจำตัวผู้สอบค่าใช้จ่ายโครงการ

ลำดับที่

      รายการ

จำนวนเงิน
    (บาท)
      1 Registration Fee/ ค่าลงทะเบียน (Non Refundable)

   25,000

      2 Placement Fee / ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ
- งวดที่ 1 (หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากองค์กรที่สหรัฐอเมริกาภายใน 7 วัน) 
  200,000
- งวดที่ 2 (หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากโรงเรียนที่สหรัฐอเมริกาภายใน 7 วัน)
  250,000
      3 Visa Package    13,000

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวไม่รวม :

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าแปลเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีนต่างๆ 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับบางกรณี) ค่าขนมและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็นต้องมีไม่ต่ำกว่า 300 – 350 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือน
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา  การเรียนพิเศษนอกชั้นเรียน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เครื่องแต่งกายงาน Prom เป็นต้น
 • ค่าเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักและโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวรวม :

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า F-1
 • ค่าธรรมเนียมระบบนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ( SEVIS fee )
 • ค่าประกันสุขภาพ ( Insurance fee )
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน (Airport pick up)
 • ค่าที่อยู่อาศัยและอาหารเช้า- เย็นในวันที่ไปเรียนและค่าอาหาร 3  มื้อในวันหยุด บริการโดยครอบครัวอุปถัมภ์

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 • สอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้คะแนนตามเกณฑ์และผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับทุน
 • ทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ จะมีผลสำหรับค่าโครงการงวดที่ 2 เท่านั้น

 

 

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

 1. เข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล เอกชนหรือโรงเรียนประจำในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา
 2. สามารถลงทะเบียนต่อเนื่องได้ตามความประสงค์ของผู้เรียน
 3. พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกาตลอดระยะเวลาโครงการ
 4. พบเพื่อนใหม่ชาวอเมริกันและนานาชาติ
 5. โรงเรียนมีบริการหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 6. กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (Pre-Departure Orientation )โดยสถาบัน IEO Study Abroad
 7. บริการให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากองค์กรอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ โดยทางองค์กรอุปถัมภ์จะมีสำนักงานหลักอยู่ถึง 2แห่งคือประจำเมือง Boston และรัฐ Arkansas พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำรัฐต่างๆทั่วประเทศ ที่จะเข้าพบนักเรียนทุกๆ 8 สัปดาห์
 8. สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองขั้นสูงและสามารถใช้สิทธิพักรักษาในกรณีฉุกเฉิน 8,000 บาทต่อครั้ง
 9. มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา แข่งกีฬาและท่องเที่ยว ที่จัดโดยทางโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกา (Host Family)
 10. รับประกาศนียบัตรรับรองการจบการศึกษาจากทางโรงเรียนและสามารถเทียบผลการเรียนได้

 

 

 INTERNSHIP IN SPAIN  
โครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน

โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศสเปน ( Internship in Spain ) เปิดรับสมัครน้องๆนิสิตนักศึกษาในสาขาการครัว การโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และเพิ่งจบการศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ในโรงแรมระดับ 3-5 ดาวและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศสเปน ภายในระยะเวลา 3 เดือนเต็มแบบมีรายได้ตอบแทน โอกาสดีๆ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในสายวิชาชีพของตนเอง ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดน อีกทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาสเปนอีกด้วย


:: ข้อมูลโครงการ Internship in Spain ::

ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าโครงการ 25,000 บาท
ค่าตอบแทน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
ตำแหน่งที่เปิดรับ Front office, Food and Beverage, Culinary, House Keeping and etc. *
*สำหรับบางโรงแรม รูปแบบฝึกงานจะเป็นในลักษณะเวียนตำแหน่ง (Rotation Job)

:: สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Internship in Spain ::

  1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
  2. ฟรี!! ที่พักและอาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
  3. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศสเปน

:: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ::

รายละเอียด ค่าโครงการ (บาท)
ค่าโครงการ Internship in Spain ระยะเวลา 3 เดือน  
         - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in France 5,000 (Non-Refundable)
         - ค่าโครงการ Internship in France 20,000
รวม 25,000

หมายเหตุ: 
- ราคาค่าโครงการข้างต้นยังไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้สมัครต้องศึกษาเงื่อนไขการคืนเงิน (Refund Policy) และรายละเอียดโครงการฯให้ละเอียดก่อนชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ:: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ::
 • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี และหากสามารถสื่อสารภาษาสเปนขั้นพื้นฐานได้จะเป็นประโยชน์มาก
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของต่างชาติได้
 • มีสถานะนิสิตนักศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี
 • สามารถปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวสเปนและชาวต่างชาติได้
 • มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูงและต้องเข้าใจในลักษณะของโครงการฯเป็นอย่างดี
 • อำนาจการตัดสินใจรับผู้สมัครเข้าฝึกงานจะขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก ดังนั้นผู้สมัครควรเคารพในการตัดสินใจของนายจ้าง

:: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::

1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการฝึกงานในประเทศสเปนอย่างละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 5,000 บาท (Non-Refundable)
5. ดำเนินการสัมภาษณ์และส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน

:: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน (Refund Policy) ::

1. IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร 5,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการก่อนมีการสัมภาษณ์งานกับเกิดขึ้นทาง IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 5,000 บาทให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากนายจ้างรับหรือ/และหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สารมารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัครและค่าโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 18,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

:: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปนได้ที่นี่ค่ะ ::

:: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in Spain ::

 

 

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่  สถาบัน IEO Study Abroad 
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th 

IEO Service
Air Ticket IELTS Calling Card
IELTS IELTS ISIC Card
Tax Back Translation VISA
Travel Insurance Travel Insurance ค้นหารวดเร็วทันใจด้วย Google

Valid CSS!


Copyright © IEO Study Abroad CO.,Ltd All right reserved.
Room 11A, th Floor. Vanissa Bldg. 29 Soi Chitlom Ploenchit Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel : 0-2650-3532-3 Fax : 0-2650-3534
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | Banner Exchange | เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาอัพเดท Browser ให้เป็น Version ล่าสุด