Ieo Study aboard

Browsing: Home-Internship

Internship in Hong Kong

0

เปิดประสบการณ์การฝึกงานในประเทศในฮ่องกง ไปกับโรงแรมเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ The Ritz-Carlton Hong Kong เปิดรับหลากหลายตำแหน่ง คัดเลือกไม่ยาก สวัสดิการเพียบ! คุณสมบัติในการเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ –  นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป –  สื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับที่ดี – ดีมาก –  สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ในระยะเวลา 6 หรือ 12…

Read More

Industry-Internship-USA

0

ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในโลกธุรกิจแห่งการทำงาน บริษัท IEO Abroad ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในประเทศอเมริกาเพื่อเปิดตัวโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาหรือผู้ทีเรียนจบแล้วในหลากหลายสาขาอาชีพที่กำลังมองหาประสบการณ์การทำงานอย่างตรงสายงานและมีรายได้ตอบแทนที่คุ้มค่า อีกทั้งยังได้พัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาภาษากับเจ้าของภาษาตัวจริงอีกด้วย ส่งเสริมให้ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการนี้มีประวัติการทำงานที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ เมื่อจบโครงการ รายชื่อเมืองที่เปิดรับ   –   Boston   –   New York   –   San Francisco ตำแหน่งและสาขางานที่เปิดรับ…

Read More

Valuable Internship Agricultural and Hospitality in Germany 6 Months

0

เปิดแล้วโปรแกรมฝึกงานด้านสาขาการเกษตร, สัตวแพทย์และด้านการโรงแรม ที่ประเทศเยอรมันระยะเวลา 6 เดือน ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำแห่งยุโรปขึ้นชื่อว่ามีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ระบบการทำงานในสถานที่ทำงานชั้นนำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังได้พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ –  ฝึกงานด้านการเกษตร – เรียนสาขาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสัตวแพทย์ ถ้ามีใบขับขี่รถแทรคเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีผลเกรดออกครบทุกรายวิชาอย่างน้อย 4 เทอม – มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน -…

Read More