Ieo Study aboard

Internship / Career Training (ฝึกงานต่างประเทศ) จัดทำขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วและผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านสายงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ด้านครัว ด้านการโรงแรม ด้านวิศวะ ด้านสายธุรกิจ เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำต่างๆ เช่น โรงแรมสุดหรูระดับ 3-6 ดาว ร้านอาหารและบริษัทต่างๆมากมายที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านสายอาชีพนี้ จะได้รับประสบการณ์การทำงานระดับนานาชาติ ได้เรียนรู้ระบบงานที่มีมาตรฐานระดับโลก เสริมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมและฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามอาทิ ภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสให้ดีขึ้น 

โดยโครงการฝึกงานต่างประเทศ (Internship/Career Training Program) ที่ทางสถาบัน IEO Abroad จัดทำขึ้นมานั้นครอบคลุมทั้งหมด 9 ประเทศด้วยกัน…..ดังนี้ USA, UK, France, Singapore, New Zealand, China, Australia, Malaysia และ Dubai

*** คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship / Career Training Program ของประเทศนั้นๆ ค่ะ ***

INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ|ฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา | ฝึกงานที่อเมริกา  INTERNSHIP UK|ฝึกงานต่างประเทศ|ฝึกงานในประเทศอังกฤษ | ฝึกงานที่อังกฤษ  INTERNSHIP SINGAPORE |ฝึกงานต่างประเทศ|ฝึกงานในประเทศสิงคโปร์ | ฝึกงานที่สิงคโปร์  INTERNSHIP NEW ZEALAND |ฝึกงานต่างประเทศ|ฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์| ฝึกงานที่นิวซีแลนด์  INTERNSHIP FRANCE |ฝึกงานต่างประเทศ|ฝึกงานในประเทศฝรั่งเศส| ฝึกงานที่ฝรั่งเศส  INTERNSHIP CHINA |ฝึกงานต่างประเทศ|ฝึกงานในประเทศจีน| ฝึกงานที่จีน | CHINA  INTERNSHIP AUSTRALIA |ฝึกงานต่างประเทศ|ฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย| ฝึกงานที่ออส | AUSTRALIA  INTERNSHIP GERMANY | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานในประเทศเยอรมัน | ฝึกงานที่เยอรมัน  canada

INTERNSHIP / CAREER TRAINING IN USA

INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA

Internship / Career Training in USA (โครงการฝึกงานประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา หรือมีประสบการณ์ตามสายงาน ดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 6 และ 12 เดือน เพื่อเป็นความเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 6 และ 12 เดือน


INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA

play128  Culinary
play128  Pastry
play128  Food and Beverage
play128  Front Office
play128  Front of House


INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA

1. ได้ฝึกงานกับโรงแรมระดับ Hi-end ที่มีสาขาไปทั่วโลกพร้อมทั้งสัมผัสการทำงานกับเชฟผู้มากประสบการณ์ ทำให้มั่นใจถึงคุณภาพและมาตรฐานว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการจะมีความเป็นมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
2. ได้รับค่าตอบแทนในการฝึกงานเฉลี่ย $10.50 – $15.96/ชั่วโมง จำนวน 32-40ชม/สัปดาห์ พร้อมอาหารฟรี!! ในระหว่างทำงาน
3. ได้รับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศตามสายงานที่จบมา อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
4. ได้รับใบเกียรติบัตรรับรองว่าผ่านงานจากโรงแรมระดับ Hi-end และมีประโยชน์ต่องานสายโรงแรมที่จะได้รับในอนาคต

 

INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA

โครงการแบ่งเป็น 2 แบบ ซึ่งขึ้นกับ คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA  Internship

1. อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
2. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Home Economics, Hospitality Service, Food Industry Service and Food Scienceหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี (*กรณีเรียนไม่ตรงสายโรงแรมท่องเที่ยวและครัว แต่เคยผ่านการเรียน Shot Course หรือผ่านการทำงาน Part time ที่เกี่ยวกับโรงแรมและครัวสามารถใช้ใบรับรองมาประกอบการพิจารณาได้)
3. ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนและ 12 เดือน

INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA  Career Training

1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
2. กรณีสำเร็จการศึกษาตรงตามสาขา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Home Economics, Hospitality Service, Food Industry Service and Food Science หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มามากกว่า 1 ปีต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี จึงจะเข้าร่วมโครงการได้
3. กรณีสำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามสาขา ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการโรงแรมหรือการครัว อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนและ 12 เดือน

INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA  คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีทักษะภาษาอังกฤษดี
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
3. กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA  สาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

–  Hospitality and Tourism
–  Food and Beverage Management
–  Food Business Management

INTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ| ฝึกงานที่อเมริกา | Internship in USA

1. สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองหรือผ่านทางเว็บไซต์ http://ieostudyabroad.com/apponline/index.php/register
2. ส่ง Resume เข้ามาที่ info@ieo.co.th เพื่อให้เจ้าที่ IEO พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนเข้าร่วมโครงการ

3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 27,075 บาท พร้อมชำระค่าโครงการส่วนแรกเพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการและจัดหาสถานที่ฝึกงาน
4. สัมภาษณ์กับองค์กรในประเทศอังกฤษ หากผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้างแล้วผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องตอบรับการเข้าฝึกงานทันที และต้องชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนในที่เหลือและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (ภายใน 7 วันทำการ)
5. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า
6. รับฟังปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางจริงกับทางเจ้าหน้าที่ IEO Abroad

รายละเอียดโครงการ และค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in USA

สามารถขอได้ที่  Email: info@ieo.co.th   Line: @ieostudyabroad


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ IEO Abroad

Tel : 026426131-2  Hotline : 0890063218   E-mail : info@ieo.co.th  Line : @ieostudyabroad

TESTIMONAL