VDO-internshipFrance

IEO Abroad ขอเชิญนักศึกษาสาขาภาษาฝรั่งเศสและสาขาการโรงแรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ French for Hospitality ” ชิงรางวัลมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท

กติกาการประกวด

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือนักเรียนระดับปวส. สาขาภาษาฝรั่งเศสหรือสาขาการโรงแรม
2. คลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 นาทีแต่ไม่เกิน 5 นาที โดยรูปแบบการนำเสนอเป็นภาษาฝรั่งเศสและมีความเกี่ยวข้องกับสายงานด้านการโรงแรม โดยต้องเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

Culinary Arts : นำเสนอเมนูอาหาร วิธีการทำ รวมไปถึงการตกแต่งจาน
Hotel : โรงแรมใดในประเทศไทยที่ผู้สมัครคิดว่าดีที่สุด นำเสนอมา 1 โรงแรม
Restaurant : ร้านอาหารใดในประเทศไทยที่ผู้สมัครคิดว่าดีที่สุด นำเสนอมา 1 ร้าน

3. ในแต่ละคลิปผลงาน ต้องมีโลโก้ IEO Abroad อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วย
4. ไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV  เท่านั้น
5. นำคลิปวีดิโออัพโหลดลงใน YouTube และ คัดลอก URL ส่งพร้อมใบสมัครมาที่ อีเมล์ internship_team@ieo.co.th (เมื่ออัพโหลดผลงานใน YouTube แล้ว ให้ตั้งชื่อผลงานว่า 

    “ชื่อคลิป (IEO Internship in France)” และใส่คำอธิบาย (description) ใต้คลิปผลงาน ดังนี้
      โครงการประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ “French for Hospitality” จัดโดย IEO Abroad
      ผลิตผลงานโดย …………………………….

               เว็บไซต์: www.ieostudyabroad.com
               อีเมล์: internship_team@ieo.co.th
               IEO Abroad
               ห้องเลขที่ 503/34 ชั้น 18 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

               และส่งไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล ระบุชื่อผลงาน-ชื่อผู้สมัครส่งมายังอีเมล์ internship_team@ieo.co.th เมื่อทางคณะกรรมการได้รับผลงานของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมล์ของผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัครและส่งผลงาน

6. ส่งคลิปผลงานได้ตั้งวันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
7. สิ้นสุดการนับยอดวิวผลงานที่ส่งเข้าประกวดในเว็บไซต์ YouTube ในวันที่15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. โดยคณะกรรมการตัดสินจะยึดจากยอดวิวที่แสดงในหน้าหลักของแต่ละคลิป
8. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  ทาง Facebook Page https://www.facebook.com/ieostudyabroad/ และจะส่งอีเมล์แจ้งไปให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป

เงื่อนไขการสมัคร

1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้น
2. สงวนสิทธิ์ 1 รางวัลต่อผู้สมัคร 1 คน หรือ1 ทีม
3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
4. คลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมด IEO Abroad มีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อประกอบการทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา อย่างชัดเจน
6. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงาน ที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก
7. รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ
8. การเพิ่มยอดวิววิดีโอคลิปในเว็บไซต์ YouTube ผู้สมัครจะต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส่ ไม่ใช้โปรแกรมหรือสคริปต์ปั่นยอดวิว จำนวนผู้ชมจะต้องเกิดจากบุคคลจริงๆรับชมคลิปนั้น และจะต้องเปิดระบบแสดงสถิติผู้เข้าชมยอดวิวของ YouTube ตลอดเวลา (เป็นค่า Default ของระบบอยู่แล้ว)
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

–  ทุนเต็มจำนวนโครงการฝึกงานประเทศฝรั่งเศส จำนวน 39,000 บาท 1 รางวัล
–  ทุนสมทบโครงการฝึกงานประเทศฝรั่งเศส จำนวน 19,500 บาท 3 รางวัล
–  รางวัลคลิปวิดีโอที่มีจำนวนยอดวิวในเว็บไซต์ YouTube สูงสุด ได้รับทุนสมทบจำนวน 5,000 บาท 1 รางวัล
 รางวัลชมเชย Gift Voucher มูลค่า 200 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

QR-CodelineTel : 0845461951, 026426131-2
Hotline : 0890063218
Line : @ieostudyabroad
Email : consult@ieo.co.th , info@ieo.co.th
Facebook : www.facebook.com/IEOINTERNSHIPABROAD